Sök till KAOSA och till Kommunikationsnämnden!

Till Sektionen,

Nu lyses sök till två aktiviteter på Kemisektionen, närmare bestämt KAOSA (två ansvarigposter för mottagningsorganet KAOS) och poster till Kommunikationsnämnden (KN).

Sök till KAOSA:
Som KAOSA är du ansvarig för mottagningsorganet KAOS. Din uppgift förutom att styra organets verksamhet, är att sköta kommunikationen till andra mottagningsorgan via KLUMP (Kemis Ledning Under MottagningsPerioden), så alla organs verksamheter verkar i samspel och för att göra mottagningen så lätt som möjligt för alla involverade parter. Till posten som KAOSA söks två personer där båda verkar som ytterst ansvariga. Om just du känner dig sugen på att vara ansvarig över KAOS mottagningen 2015, skicka ett mail till styrelsen[at]k.kth.se (@-tecken utbytt för att motverka spam…) innan den 21:a januari, där du beskriver varför just du skulle platsa i rollen som KAOSA! Har du några frågor om posten eller om organet KAOS i allmänhet så kan du maila styrelsen[at]k.kth.se eller alkemisterna[at]k.kth.se så ska vi se till att svara på dina frågor så gott som går!

Sök till KN:
I kommunikationsnämnden kommer du som ledamot få hjälpa kommunikationsansvarig i hens arbete. Verksamhetsåret går enligt kalenderår, vilket innebär att KNs verksamhetsår varvas med kommunikationsansvariges verksamhetsår. Det betyder att du träder på enligt kalenderår så snart du är vald och sitter till 31/12 2015. Ny kommunikationsansvarig tillträder efter sommaren, vilket innebär ett samarbete med nuvarande och nästkommande kommunikationsansvarig. I rollen får du hjälpa till med funktionärsmailhantering, andra kommunikationsrelaterade uppgifter och hjälpa till att hålla reda på vår hemsida, samt sociala medier. I år är det tänkt att vår hemsida ska börja omstruktureras för större användarvänlighet, så även det kommer du få vara med på. Om du är intresserad av KN, maila kommunikation[at]k.kth.se med frågor eller sök. Skriv lite om varför just du skulle platsa i KN! Sökstopp den 25:e januari!

 

Styrelsen

12:39, januari 15, 2015

Sök till CHUST 2015!

Hej!

Nu är det dags att ansöka till CHUST 2015! I år finns många häftiga projekt på skolor som Stanford, Brown, New York, med flera. Tag chansen att åka iväg på en utmanande resa där du får jobba med aktuella forskningsprojekt och uppleva hur det är att leva och bo i USA!

All information om universiteten och platserna hittar du på: Partners. Vad din ansökan ska innehålla finns på For students.

Har du övriga frågor eller vill träffa en CHUST-alumn så finns det tillfälle för detta fredagen 30 januari i Draget, då vi har en American pub. CHUST Kommittén kommer att finnas på plats från kl 18 för frågor om olika projekt eller andra funderingar. Annars går det alltid att maila oss på chust@k.kth.se eller besök vår hemsida www.chust.kongligkemi.se.

CHUST, Chemical U.S. Tavel, är ett samarbete mellan studenter på kemisektionen och kemiskolan på KTH där det anordnas sommarpraktik platser för studenter på Civilingenjörs programmet i Kemi och Bioteknik på olika universitet i USA. Studenter från årskurs 3 och uppåt kan ansöka om att få åka iväg på en av platserna.

Vänligen CHUST kommittén 2014/2015.

20:55, januari 29, 2015

Kallelse SM3

Kallelse SM3

21:29, januari 26, 2015

Sök till mottagningen 2015!

Nu öppnar söken till Mottagningen 2015!
Du söker genom att fylla i formuläret via länken nedan, och Du kommer därefter att bli kallad till intervju. Söken kommer vara öppna från och med idag (2 januari) till 4 februari klockan 23:59. Intervjuerna kommer att hållas någon gång mellan den 2-11/2 beroende på när folk söker och hur många sök vi får in. De organ som går att söka nu är pHeuseriet, KOMPIS och Bluffis. Du kan söka alla organ om Du vill men Du kommer endast kunna bli ledamot i ett organ. Mer info finns i själva formuläret och tycker ni er finna några otydligheter så är det bara att maila alkemisterna@k.kth.se så svarar vi så fort vi kan.

Klicka här för att komma till formuläret:

Alkemisterna 2015

17:06, januari 2, 2015

Ett meddelande till alla som söker Ex-jobb!

Tetra Pak is looking for a student for a Master Thesis project in Printing

Do you have a good knowledge in printing? Are you interested in finding out the reasons for overprintability defects on Tetra Pak cartons?
Then this could be a great opportunity for you!

The scope is to make a study to understand the possible reasons to overprintability defects when printing 2 inks on top of each other.
What affect does the ink formulation have; surface energy, chemistry?
How does the board characteristics affect; calendaring, board structure, porosity?
What does the board surface look like after 1 layer of ink? After 2 layers?
Understand the effect of absorption of ink into the substrate; and to understand the ink-to-ink interaction, in relation to drying.

Deliverables

·        Make a literature study to understand the reasons behind overprintability issues.

·        Answer the questions asked in the scope.

If you are interested please send your application with CV to matilda.lineskar@tetrapak.com<mailto:matilda.lineskar@tetrapak.com> as soon as possible!
For questions regarding the project, please contact Ann-Charlotta Ekstrand at 046 36 4962 oranncharlotta.ekstrand@tetrapak.com<mailto:anncharlotta.ekstrand@tetrapak.com>.

Tetra Pak is the world’s leading company for food processing and packaging solutions. Working closely with our customers and suppliers, we provide safe, innovative and environmentally sound products that each day meet the needs of hundreds of millions of people in more than 170 countries around the world. With more than 24 000 employees based in over 85 countries, we believe in responsible industry leadership and a sustainable approach to business. Our motto, PROTECTS WHAT’S GOOD, reflects our vision to make food safe and available, everywhere. Our core values form the foundation for our company and shapes the Tetra Pak culture which flows through all levels and each individual in our organization. Together, we form a strong and successful team. We are committed people, engaged in both our work and with the world around us, always striving for the best solutions in everything we do.

Best regards,

Matilda Lineskär
HR Specialist
Tetra Pak

11:36, december 22, 2014

Sammanfattning Kårstyrelsemöte #7 1415 / Summary Board Meeting #7 1415

Den 15 december hade THS kårstyrelse sitt sjunde styrelsemöte för året. Följande saker togs upp:

 • På mötet hölls ett fyllnadsval till posten som chef för utbildningspåverkan och till posten valdes Amanda Sterner Nordin.
 • På mötet gav också kårledningen och kanslichefen rapporter om verksamheten.
 • Nya ägardirektiv för THS bolag antogs också av styrelsen.

Här är möteshandlingarna!

 

On December 15th the student union board held its seventh meeting for the year. Things that was treated were:

 • A bi-election was held at the meeting for Head of Educational Affairs and to that position Amanda Sterner Nordin was elected. 
 • Reports from the management team of the student union and the chief secretary.
 • New directions for THS companies was approved by the board.

Here is the meeting documents! 

00:34, december 16, 2014

Opening hours for Nymble during the holidays // öppettider i Nymble under lovet

[Swedish below]

During the holidays Nymble will be closed. Opening hours for Nymble during the holidays are:

Nymble: closed for all members except Student Union Societies between 20th of dec. – 5th of jan.
Student union office : closed between 20th of dec. – 7th of jan.
The restaurant: 
closed between  20th of dec. – 12th of jan.

 

Under jullovet är Nymble stängt. Öppettider för Nymble under lovet är:

Nymble: Stängt för alla medlemmar förutom kårföreningar 20 dec. – 5 jan.
Kårexpeditionen : stängt mellan 20 dec. – 7 jan.
Restaurangen:
stängt mellan  20 dec. – 12 jan.

 

12:33, december 15, 2014

Permission decals for parking att KTH campus // Berhörighetsdekaler för parkering på KTH campus

[Swedish below] The permission decals for parking at KTH campus are now available in the student union office in Nymble. The decals reduces the price for parking at KTH campus and are only available for THS members. The amount of decals are very limited and in order to recieve one you will have to show your THS student ID in the student union office. It is not possible to pre order a decal and you may only get one per ID.

Nu finns behörighetsdekaler för parkeringsområdet KTH Campus att hämta i Kårexpeditionen i kårhuset Nymble. Behörighetsdekalerna ger ett rabatterat pris för parkering på KTH campus och är till  för THS medlemmar. Antalet dekaler är högst begränsat och kommer att finnas att hämtas ut mot uppvisande av THS medlemskort så långt lagret räcker! Det kommer inte att vara möjligt att förboka behörighetsdekalerna och endast en dekal per ID-kort.

11:49, december 15, 2014

Sports and Healthcare grant application // Sök bidrag till idrottsverksamhet

[Svenska nedan]

You and your sports association can now apply for a grant from the foundation of Sport and Healthcare. The foundation is a collaboration between THS and KTH to support Sports and Healthcare among students. Last year, the foundation gave out grants totalling in 143 000 kr to diverse sports associations. This year we are giving the same opportunity for you and your association to gain financial support in grants of 15 – 20 000 kr.

There are two different categories that you can apply for: start-up or ongoing. If your project is a start up, the grant can be used the whole of 2015 and spring 2016. However, if your project is ongoing the grant can only be used the whole year of 2015. If you are interested in this grant, you can apply by filling in the application form below where you can also find more information. The application form should then be sent to the Head of Social and International Relations at international@ths.kth.se, together with relevant documents. Last day of application is on January 18th 2015. Late applications will not be regarded.

Application form: Grant Application 2015

——————————————————————————————————————————————–

Nu kan du och din idrottsförening söka bidrag för att underlätta er verksamhet. THS har i ett samarbete med KTH startat Stiftelsen Friskvården. Stiftelsen gav förra året ut 143 000 kr till studentverksamhet inom idrott för att underlätta och uppmuntra till friskvård och hälsa. I år ger vi samma möjlighet att söka bidrag! 143 000 kr kommer fördelas på bidrag om 15- 20 000 kr till föreningar under THS och KTH som har pågående verksamhet eller till studenter som vill starta en ny verksamhet men inte har ekonomisk möjlighet till det.

Det finns två olika kategorier att söka: uppstart och pågående. För uppstartsverksamhet täcker bidraget hyror och inköp  hela 2015 samt vårterminen 2016. För pågående aktivitet täcker bidraget hyror och inköp hela 2015. För att ansöka om bidraget fyll i ansökningsformuläret nedan, där finns även mer information om hur ansökningen går till. Skicka sedan ansökan med relevanta dokument till Studiesocialt och internationellt ansvarig på international@ths.kth.se. Sista ansökningsdag är 18 januari 2015. Sena anmälningar tas inte emot.

Ansökningsformulär: Bidragsansökan 2015

 

12:44, december 8, 2014

Sammanfattning Kårstyrelsemöte #6 1415 / Summary Board Meeting #6 1415

Sammanfattning på svenska

Den 3 december hade THS kårstyrelse sitt sjätte styrelsemöte för året. Saker som behandlades var:

 • Stadfästelse av delegationsbeslut.
 • En uppdatering av attest- samt teckningsrätter med anledning av nyval av kårordförande och vice kårordförande.
 • Diskussion om ägardirektiv för THS bolag for 2015.

Handlingar och protokoll går att hitta här.

Summary in English

On December 3rd the student union board held its sixth meeting for the year. Things that were treated were:

 • Confirmation of delegated decisions.
 • An update was made to the attestation rights and the authority to sign for the firm due to the newly elected president and vice president.
 • Discussions about directions for THS companies for 2015.

Meeting documents and protocol can be found here.

20:57, december 3, 2014

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.