Matanmälan SM2

Vill du ha mat på SM?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

 

Gratis mat för mötesdeltagare! Matanmälan stänger den 6 december kl 23:59.

Specialkost mailas till sekr@k.kth.se senast den 6 december kl 23:59.

15:50, november 26, 2015

Tekniska Högskolans Studentkår 2015-11-27 12:28:21

15% på hyrbilar från AJ-Hyrbilar! För studenter och personal på KTH.

www.aj-hyrbilar.se

12:28, november 27, 2015

Extra-Sök

 

Detta kan du söka:

Ordförande Kemisektionen

Vice Ordförande Kemisektionen (är däremot ej vakant i nuläget)*

Styrelseledamot (är däremot ej vakant i nuläget)*

 

Söka gör du genom att maila till valord@k.kth.se.

Skriv med ditt telefonnummer i mailet och skicka gärna med referenser.

 

Sökstopp är söndag den 29/11 kl.23:59

 

*Dessa poster är inte vakanta i nu läget. Däremot om någon av dem som sitter på dessa poster blir vald till ordförande och entledigar sig från sin tidigare post, kommer det öppnas till val på de posterna.

16:57, november 26, 2015

Ansökan till uppdrag utanför THS

Har du hittat ett uppdrag utanför THS som du vill söka? Vill du bli nominerad? Kontakta oss!

THS är ansluten till flera samarbetsorganisationer så som t.ex. SFS [Sveriges förenade Studentkårer] och SSCO [Stockholms studentkårers centralorganisation]. I dessa och andra organisationer annonseras det ofta uppdrag som studenter kan söka. För att kunna få de flesta av dessa uppdrag krävs det att du blir nominerad av din hemkår [THS].
Kårstyrelsen uppmuntrar THS medlemmar söka uppdrag utanför THS organisation. Om du då har hittat ett uppdrag som passar dig och du är intresserad är du välkommen att kontakta Kårstyrelsen (ks@ths.kth.se) eller styrelseledamot Oskar Hektor (ohektor@kth.se) om du vill bli nominerad eller har frågor. Om du kontaktar oss så tidigt som möjligt ökar dina chanser att vi kan nominera dig!

17:58, november 24, 2015

Fyllnadsval till Chef för utbildningsinflytande 2016

Fyllnadsvalet för chef för utbildningsinflytande 2016 är nu öppet. Sista ansökningsdag är 6:e december!

Mer information

14:48, november 24, 2015

Sammanfatting av Kårstyrelsemöte 5 -Summary of board meeting 5

I går (23 november) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Erica Dragon till THS mottagningssammordnare för 2016 och Erik Samuelsson till Studiesocial och internationellt ansvarig 2016. Två uppdrag som Chef för utbildningsinflytande vakantsattes och till dem har nu fyllnadsvalet öppnat [Länk till fyllnadsvalet].
Kårstyrelsen diskuterade ombyggnationen av Panorama (Gamla IT-supporten) och gav Studiesocialt ansvarig och Studiesocialt och internationellt ansvarig rätt att fatta beslut om status för kårprojekt och kårföreningar t.o.m. 2016-06-30. Nästa möte kommer äga rum i 2015-11-30 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!

 

Yesterday (November 23rd) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting was Erica Dragon elected to THS mottagningssamordnare (THS Reception Coordinator) 2016 and Erik Samuelsson was elected to Head of Social and International Relations 2016. Two positions as Head of Educational Affairs were put vacant and the by-election has now opened [Link to the by-election].
Furthermore THS board discussed the refurbishment of Panorama (where IT-support was located). THS board also gave the Head of Social Relations and the Head of Social and International Relations the authority to decide the status of kårprojekt and kårföreningar (Student union projects and associations) until June 30th 2016. The next board meeting will take place 30th of November 2015 at 6:00 pm at the room Sammanträdesrummet. Cheers!

10:12, november 24, 2015

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte04

Ikväll har Kårstyrelsen haft sitt fjärde styrelsemöte där valet av Projektledaren för THS Armada och Projektledare för Student’s Nobel Night Cap har behandlats. Oscar Alsing valdes till Projektledare för THS Armada och Isak Nyberg valdes till Projektledare för Student’s Nobel Night Cap. Nästa möte kommer ske måndag den 23 november då valet av THS Studiesocialt och Internationelltansvarig, THS Chefer för utbildningsinflytande och THS Mottagningssamordnare kommer behandlas.

Trevlig kväll,

THS Kårstyrelsen

00:20, november 20, 2015

Kallelse $$M5

Hej sektionen!

Härmed kallar jag till det femte i ordningen av styrelsemöten, $$M5, den 23/11 kl. 18:01.

Med vänliga hälsningar,
Anna Wessén
Ordförande

Kallelse $$m5

22:35, november 16, 2015

Kallelse//Summons 1516-KF-04

Härmed bjuds alla medlemmar och ledamöter in till THS fjärde kårfullmäktigemöte i år. Mötet kommer hållas den 15e december och kallelsen finns att läsa på sidan för möteshandlingar.

Hereby all members and delegates are invited to THS fourth meeting ofKårfullmäktige this year. The meeting will be held the 15th of December and the summons can be found at the page for meeting documents.

12:53, november 16, 2015

Årets Lärare 2015 utsedd!

aretslarare2

 

”Det är viktigare att vara människa än att vara perfekt”

THS har äran att presentera Årets lärare 2015 – Carl Henrik Ek!

Carl Henrik lägger huvudfokus på studentens lärande och förståelse i utbildningen, och poängterar vikten vid att veta varför snarare än hur pedagogiska metoder genomförs. Han gillar inte uttrycket ”lära ut”, då det antyder att han som lärare ska ge ut kunskap. Han menar istället på att läraren bör stimulera lärande genom att väcka intresse och lägga fokus på den djupare förståelsen och sammanhanget.

Läs resten av motiveringen här

 

—-

 

”It’s more important to be human than to be perfect.”

THS has the honor to present teacher of the year 2015 – Carl Henrik Ek!

Carl Henrik puts the main focus on student learning and understanding in the education, and stresses the importance in knowing why rather than how teaching methods are implemented. He does not like the term ”teaching”, since it suggests that he as a teacher will give out knowledge. He argues instead that the teacher should encourage learning by arousing interest and to focus on the deeper understanding.

Read the rest of the nomination here

17:04, november 6, 2015

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.