Matanmälan SM 4

Matanmälan innebär att du får gratis mat på Sektionsmötet (du kan läsa mer om SM här).

Vill du ha mat på SM?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Vid valet specialkost kan du skicka in dina matpreferenser till sekr@k.kth.se senast den 1 maj.

23:40, april 15, 2015

Erfarenhet, meriter och kontakter: Sök till KNUTO och KNUTE

Är du en sådan där person som gillar jobb efter dina fem slitiga år på KTH? Skulle du vilja få gott om pengar för det jobb du kommer utföra, och inte bara nöja dig med ett halvtaskigt jobb på en sunkig vägkrog efter skolgången? Vägen till drömjobbet heter kontaktnät.

På THS Kemisektionen har vi de senaste åren haft väldigt bra kontakt med företag, företag som har givit sektionen spons genom bland annat lunchföreläsningar, events, produkter och pengar. THS Kemisektionens rikedomar, som idag är långt över vad de någonsin varit tidigare, har inte tillkommit av sig själv. Där finns ingen magisk fe som trollar fram guld vid regnbågens slut (läs Draget). Där har inte funnits någon magisk höna värpandes guldägg. Där har endast vårt näringslivsorgan KNUT dragit skeppet. Eller endast och endast. Hade det inte varit för KNUT hade THS Kemisektionen varit som vilken sektion som helst med vilka arbetslösa ny-examinerade teknologer som helst.

KNUT står för företagskontakter inte bara för THS Kemisektionens vinning utan också för just din skull, för att du som ledamot i KNUT ska få förturen att engagera dig i Sveriges Näringsliv. För att KNUT ska fungera så behövs det villiga personer för att driva det hela. Dels handlar det om KNUTO – Ordförande för KNUT, och dels handlar det om KNUTE – Ekonomiskt Ansvarig för KNUT.

Som KNUTO får just du möjligheten att skapa ditt KNUT precis som du vill. Du styr skeppet och med din fasta hand drar du en företagspublik helt enligt ditt tycke. Vill du att KNUT ska rikta sig mer mot bioteknikstarka företag, eller känner du att det är dags att dra in bilindustrin på THS Kemisektionen? Du får också möjligheten att skapa din KNUT-grupp precis som du vill. Vilken expertis söker du? Arbetsbördan bestämmer du själv och tyglarna är fria!

Som KNUTE står du för bokföringen och ser till att företagens pengar hamnar i rätt ficka. Som KNUTE står du inte själv utan har BAR (BokföringsAnsvarigas Råd) till din hjälp där gamla rävar inom finansbranschen sitter, så som Vice Ordförande och andra Ekonomiskt Ansvariga på sektionen, just för att hjälpa och guida dig. Detta innebär att hur osäker du än är på pengar så har du alla resurser i världen för att lära dig. Arbetet är till stor del fritt, så länge de grundläggande bokföringen sköts, men utöver det hjälper du KNUTO och skapar det KNUT just du drömmer om. Dessutom skiner det igenom på CV:t när du ska söka CEO-posten för Apple (alternativt just ditt favoritföretag) i framtiden.

Så, vad väntar du på? THS Kemisektionen behöver dig för ett ärofyllt uppdrag! Om du är intresserad kan du skicka in ditt sök till styrelsen@k.kth.se, eller om du bara har frågor om vad mer detta kommer kunna innebära för just din framtid kan du även ställa dina frågor till oss.

Vänta inte med att söka. Sök redan nu. Sökstopp är den 12 april, så släng iväg ditt mail innan dess!

För THS Kemisektionens framtid,
Hälsningar – Styrelsen 14/15

11120568_936754623032190_1539063518_n

Hemsidan under ombyggnation

Hej alla!

Vår hemsida kommer från och med nu börja genomgå en omstrukturering för er skull. Det kan hända att den från och till kan ligga nere, se lite konstig ut eller bråka med er. Ifall det är någonting som konkret ser fel ut eller som du inte tycker om, vänligen kontakta då webmaster@k.kth.se eller kommunikation@k.kth.se så ska vi se över era kommentarer. Hoppas ni kan ha överseende med allt vad detta kan innebära, och vet att det är för er skull detta görs!

Vänligen
Kommunikationsansvarig Frederik Mathiason

Fyllnadsval:Sök THS Chef för Utbildningsinflytande

Brinner du för utbildning? Tycker du KTH har världens bästa utbildningar? Eller vill du göra dem bättre? Vill du ha en chans att påverka THS verksamhet och se till att studenternas röst blir hörd?

Något av det viktigaste THS gör är att påverka kvalitén på alla KTH:s utbildningar. För detta uppdrag har THS tre chefer för utbildningsinflytande som arbetar mot KTH:s ledning för att delta i diskussioner och beslut som berör studenterna. Tillsammans utgör de Utbildningsenheten. Det är deras uppdrag att samordna utbildningsbevakningen och påverkansarbetet på hela THS, och därmed hela KTH. Cheferna för utbildningsinflytande sitter under ett år och utgörs av 3 poster. Du kommer att sitta med tre olika kollegor under året. Cheferna för utbildningsinflytande driver frågor, lyfter studentperspektivet och bevakar allt som berör KTH:s utbildningar. De arbetar tillsammans med frågor som dyker upp. Den inriktning som nu lyses för fyllnadsval är den med forskarutbildningsfokus.

Som Chef för utbildningsinflytande är du också en del av THS Kårledning som består av 13 st  heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.

 

Det finstilta: Uppdraget påbörjas 8 juni 2015 med en överlämning. Du kommer arbeta heltid i 13 månader och arvodet för denna post är cirka 33% av prisbasbeloppet per månad.

Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande Chefer för utbildningsinflytande på utbildning@ths.kth.se. Det går bra att kontakta dem och boka in en fika för att höra mer.

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till valberedning@ths.kth.se.

Sista ansökningsdag 3:e maj 2015. Intervjuer kommer ske löpande.

Valet sker den 18:e maj 2015 på ett kårstyrelsemöte.

 

Kårledningens arbetsbeskrivning hittar du här: Arbetsbeskrivningar Kårledningen

—————–

Om THS Valberedning

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Kårledningen och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

18:47, april 17, 2015

Sammanfattning Kårstyrelsemöte 14 / Summary Board Meeting 14

Kårstyrelsen har just avslutat sitt fjortonde möte. På agendan stod val till poster i Kårledningen: Näringslivschef, Kommunikationschef, Chefredaktör för Osqledaren och Evenemangschef för verksamhetsåret 15/16.

 • Till Näringslivschef valdes Bálint Gabulya (F)
 • Till Kommunikationschef valdes Omar Ali (T)
 • Till Chefredaktör för Osqledaren valdes Tania Christensen (M)
 • Till Evenemangschef valdes Gustav Nordqvist (T)

På tisdag är det dags för årets Kårstyrelsemöte 15, som är ett rapportmöte där alla medlemmar är välkomna!

 

The board meeting number fourteen has just recently finished. It was an election meeting to the Mangement Team at THS: Chief of Business, Chief of Communication, Editor-in-Chief for Osqledaren and Chief of Events for the business year 15/16.

 • To Chief of Business Bálint Gabulya (F) was elected
 • To Chief of Communication Omar Ali (T) was elected
 • To Editor-in-Chief for Osqledaren Tania Christensen (M) was elected
 • To Chief of Events Gustav Nordqvist (T) was elected

On tuesday it is Board meeting 15, which is a reporting meeting where all members are welcome!

00:06, april 17, 2015

Reftecs stora pris går till…

REFTECS STORA PRIS 2015 GÅR TILL TEKNIKSPRÅNGET

Föreningen Reftecs styrelse har den stora äran att förkunna att Reftecs stora pris 2015 går till Tekniksprånget, ett praktikprogram som drivs utav Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på uppdrag av Skolverket, med motivering som följer.

”Genom att erbjuda praktikplatser, riktade mot ingenjörsyrket, inom olika organisationer och företag bidrar Tekniksprånget till att säkerställa ett framtida intresse för ingenjörsjobb och samtidigt verka för att stärka den svenska konkurrenskraften med framtida ingenjörer.”

Reftecs stora pris är en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma ”person eller grupp av personer som främjat svensk teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska vetenskapernas studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-, civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörs-studenter”.

Föreningen Reftec är en sammanslutning för Sveriges sju största teknolog- och naturvetarkårer, där inräknat Chalmers Studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, Linköpings teknologers studentkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Uppsala teknolog och naturvetarkår. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmars gemensamma intressen och representerar cirka 70 000 studenter, vilket motsvarar ungefär 1/5 av de högskolestuderande i Sverige. Reftecs styrelse består av kårordförandena från de sju medlemskårerna.

Reftecs stora pris har tidigare bland annat gått till LEGO, Teknikåttan, Tom Tits Experiment, Christer Fuglesang och 2014 gick det till Institutet med Karin och Jesper. I år går alltså priset till Tekniksprånget. Priset, som består av ett diplom samt Reftecmedaljen i rött ordensband, delas ut i samband med den årliga Reftecbanketten.

Frågor om Reftec och Reftecs stora pris kan ställas till Philip Radtke, styrelseledamot i Reftec samt kårordförande för Chalmers Studentkår via telefon 070 – 772 39 02 eller ko@chs.chalmers.se

Ex officio, dag som ovan, för Reftecs styrelse

Philip Radtke
Ledamot Reftec styrelse

 

18:14, april 15, 2015

Sammanfattning Kårstyrelsemöte 13 / Summary Board meeting 13

Kårstyrelsens trettonde möte har precis gått av stapeln. På agendan stod val till poster i Kårledningen: Chef för Utbildningsinflytande och Studiesocialt Ansvarig för verksamhetsåret 15/16.

 • Till Chef för Utbildningsinflytande valdes Amanda Sterner Nordin (S) och en post lämnades vakant
 • Till Studiesocialt Ansvarig valdes David Pettersson (CL)

På torsdag stundar årets Kårstyrelsemöte 14, då vi ska välja fler poster till Kårledningen: Evenemangschef, Chefredaktör för Osqledaren, Kommunikationschef och Näringslivschef.

 

The board meeting number thirteen has just recently finished. It was an election meeting to the Mangement Team at THS: Chief of Educational Affairs and Head of Social Affairs for the business year 15/16.

 • To Chief of Educational Affairs Amanda Sterner Nordin (S) was elected and one post left vacant
 • To Head of Social Affairs David Pettersson (CL) was elected

On thursday it is Board meeting 14, where the board will elect even more posts to the management team: Chief of Events, Editor-in-Chief for Osqledaren, Chief of Communication and Chief of Business.

23:55, april 14, 2015

Statistik Kårval, Dag 2 / Statistics Union Election, Day 2

Kårvalet har precis dragit igång, och från vissa håll har röster haglat in, men från andra skulle ljudet av vinande vind och tumbleweed vara ett passande soundtrack. Här är en närmare titt på sektionernas valdeltagande hittills.

Sektionsstorlek och röstantal visualiserat. Fler medlemmar garanterar inte fler röster.

Kårval1516_Statistik_Dag2_Röster-Medlemmar

 

Andel röster per sektion. CL inleder extremt!

Kårval1516_statistik_Dag2_Valdeltagande

 

Valdeltagande Dag 3 förra året. Generellt gäller att de flesta sektioner i år, efter 2 dagar, har högre valdeltagande än vad de hade förra året efter 3 dagar. Superkul, keep it up!

Gammalt_Kårval1415_Dag3_Valdeltagande

 

OBS! Tillhör man en sektion som inte hade några kandidater kan man fortfarande rösta blankt och vara med i fajten om tårtkalas för sin sektion!

 

18:36, april 14, 2015

TEKLA-festival i Nymble

Nu på lördag 18/4 så anordnas TEKLA-festival i Nymble.

Tekla är en teknikfestival för unga tjejer som anordnas av KTH & Robyn. Redan på fredag kommer därför stora delar av Nymble stängas av från 14:00 och inte vara tillgängliga för utomstående. Under helgen kommer inte heller Nymble finnas tillgängligt för studier eller häng & därför kommer access att vara avstängd.
Är du intresserad av att se vad som händer i ditt kårhus? Kika då in på svtflow som sänder live under eventet.

http://www.teklafestival.se/

16:01, april 14, 2015

KårX stängt 21/4-23/4

KårX kommer vara stängt pga. personalutbildning from. tisdag 21/4 tom. torsdag 23/4.

Öppet som vanligt måndag 20/4 och fredag 24/4.

10:16, april 14, 2015

Rösta i Kårvalet! / Vote in the Union Election!

Nu kan du rösta i Kårvalet! Det gör du via THS Mina Sidor. Tryck på ”Login as KTH Student”, och på höger sida i ”Mina Sidor” hittar du valet. Du kan rösta på maximalt en kandidat. Presentation av kandidaterna finner du nedan.

Glöm inte att den sektion med störst valdeltagande vinner Kårvalspokalen 15/16 och bjuds på massor av tårta! Nytt för i år är en andra tävling vid namn Årets Runner-Up; den sektion som förbättrar sitt röstdeltagande mest från förra året vinner Runner-Up-pokalen och en stor laddning fikabröd till sina medlemmar! Så tagga dina kompisar och sektionskamrater att rösta i Kårvalet!

[ENGLISH]

You are now eligible to vote in the Union Election! Voting is done via THS Mina Sidor. Press ”Login as KTH Student”, and on the right side of the ”Mina Sidor” panel you’ll find the voting section. You may place one vote maximum. A presentation of the candidates is available below.

Don’t forget that the chapter with the greatest voter turnout will win the Union Election Cup 15/16 and be treated to lots of cake! New this year is a second race: Runner-Up of the Year. The chapter with the greatest improvement in voter turnout from last year will win the Runner-Up Cup along with a load of fikabröd! So encourage your friends and chapter buddies to vote in the Union Election!

Presentation PDF:
Kandidat/Candidate Presentation

 

11:22, april 13, 2015

THS Health Week 13-16 April

lapp

We know that a lot of students can’t find the motivation to exercise, the energy to study or the time to cook good and healthy food. We also know that a lot of us are stressed, feel down or can’t sleep. These are all common problems due to the pressure from KTH and student life, which results in a lacking health among us students. But we can do something about that. THS presents:

THS Health Week!

THS Health Week is an event focusing on food, lifestyle, mental and physical health. We want to explore and find new and easy ways for a healthier lifestyle in the everyday lives of us students.

THS Health Week is available for all students at KTH and features several lectures, activities and seminars, most for free. During the whole Health week you have the opportunity to use the gym and drop-in on classes for free at KTH-hallen or meet with us in Nymble for a chat and free fika. There will also be lunch lectures, training sessions, mindfulness, salsa and a lot more!

Follow us on Facebook for more events and get the latest news about the week! Below you have the schedules.

See you on April 13th – 16th!

  13måndagposter 14tisdagposter 15onsdagposter 16torsdagposter

(Click on the schedules for full view)  

 

 

 

13:30, april 9, 2015

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.