Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

(English Below)

Igår ägde det 18:e och sista Kårstyrelsemötet för året rum. SFS- delegationsledare och Kårledningen rapporterade på deras arbete. Då rapporterades bl.a. att en ny hemsida för THS ska vara på plats innan hösten drar igång. Kårstyrelsen antog den JML-plan som har framtagits under året. De uppdaterade några PM. Nästa kårstyrelsemöte kommer äga rum under nästa verksamhetsår.

Glad sommar och väl mött!

___________________________________

Yestarday Kårstyrelsen (the Board) had their 18th and last meeting of the year. The SFS-delegation leader and the Kårledningen reported on their work. Kårstyrelsen also adopted an JML-plan (EDE-plan).  They Also updated a few promemorias. Next Board meeting will take place next year.

Cheers!

16:35, juni 21, 2016

Kallelse $$m14

Kallelse $$m14 1516

19:08, juni 19, 2016

Nymble during the summer

* Nymble is closed between 20/6 to 31/7 due to renovations.*

The Restuarant, Café, Bookshop and Student Reception is closed for the summer from the 17:th of June.

15:02, juni 8, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 17 – Summary of Board Meeting 17

English Below
Förra veckan (2 juni) hade kårstyrelsen sitt 17:e kårstyrelsemöte. Vid mötet valdes Linnea Lidén till THS Evenemangschef 16/17.
Nästa möte kommer äga rum i 2016-06-20 och är det sista kårstyrelsemötet för året.

Kårstyrelsen genom Vide Richter som vill be om ursäkt att summeringen kom ut sent.
_____________

Last week (2:th June) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting Linnea Lidén was chosen for THS Event Chief. The next board meeting will take place 20th of June 2016 and will be the last for the year.

The union Board through Vide Richter whom want’s to apologize for writing the summary late.

23:54, juni 7, 2016

Uppdaterade handlingarna SM 5 (EXTRAINSATT)

 Mobilversion

Kallelse $$m13

09:02, maj 20, 2016

HANDLINGAR SM5 (EXTRAINSATT) 15/16

Mobilversion

Summary of THS board meeting number 16

An English version can be found below.

 

Kårstyrelsemöte 16 den 16 maj var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet.

Förutom rapporterna så fattades beslut gällande ersättning för representant i KTHs universitetsstyrelse och nomineringar till THS bolags bolagstyrelser.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 20 juni 2016, som är sista kårstyrelsemötet för verksamhetsåret. Då kommer några PM uppdateras och Kårledningen 16/17 och Kårstyrelsen 16/17 kommer gå på sitt första möte

Med vänliga hälsningar,

Kårstyrelsen 1516,

genom Lisa Zöllner Wohlfart.

 

In English:

Board meeting number 16 the 16th of may was a report meeting, which means that the management team and the head of administration reports on their ongoing activities and on the activity plan. A summary of what was said can be found in the protocol

Except for the reports a decision about compensation for student representative in KTHs university board was taken and nominations for THS Corporations Board of directors.

The next meeting Union Board meeting will be held on the 20th of june 2016, which is the last board meeting of the year. Then a couple of memorandas will be updated and the management team 16/17 and the board 16/17 will attend their first meeting.

Best Regards,

The Board of the Student Union 1516,

through Lisa Zöllner Wohlfart

22:43, maj 16, 2016

Kallelse $$m 12

00:54, maj 13, 2016

Fyllnadsval

Dessa poster går det att söka till från och med nu:

Ledamot i styrelsen
C-red
VIN
Direktör i Krexet
Ekonomichef Krexet

Sökstopp för styrelseledamot är 13 maj 23:59
Sökstopp för de resterande posterna är 18 maj 23:59

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.