Kallelse SM 2

Mobilversion

15:41, oktober 28, 2014

Kallelse till EES-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at EES-skolan

En gång per period sammanträder EES-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör EES-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till EES-skolans program eller kurser samt Elektrosektionen och lärares studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor.

Kallelsen till mötet finner du här: Kallelse skolråd 1

Once each period the school counsil at the EES-school is in session. Summoned are all students attending programs or courses at the EES-school. it is the duty of the school counsil to select student representatives for groups within the school and to coordinate the opinions of the students regarding school matters. The counsil will be in session 12 november 2014, 12.00 in Kröken, Nymble.

16:16, oktober 30, 2014

Kallelse till ITM-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ITM-skolan

En gång per period sammanträder ITM-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör ITM-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till ITM-skolans program eller kurser samt Sektionen för industriell ekonomis-, Sektionen för energi och miljös-, bergssektionens-, Ingenjörssektionen Telges- samt Maskinsektionens studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor.

Kallelsen till mötet finner du här:Kallelse skolråd 1

Once each period the school counsil at the ITM-school is in session. Summoned are all students attending programs or courses at the ITM-school. it is the duty of the school counsil to select student representatives for groups within the school and to coordinate the opinions of the students regarding school matters. The counsil will be in session 7 november 2014, 12.00 in Kröken, Nymble.

16:13, oktober 30, 2014

THS Mästerskapskommitté //THS Championship committee

THS Mästerskapskommitté kommer att arrangera och anordna THS Mästerskapen som kommer att hållas i vår 2015. För att detta ska bli så bra som möjligt så behöver den medlemmar som vill hjälpa till med detta. Är du idrottsintresserad? Är du en lagspelare och tycker om att träffa nya människor? Då ska du självklart söka till Mästerskapskommittén!

Vi behöver medlemmar till event, webmaster/IT, spons, kommunikation och lokalbokning. Sök nu! 

THS Championship committee will arrange the THS Championships that will be held in spring 2015. If we want the games to be as good as possible we need members who want to help out. Are you interested in sports? Are you a team-player and do you like to meet new people? Then you should definitely apply for the Championship committee!

We need members for event, webmaster/IT, sponsorship, communication and bookings. Apply now!

16:01, oktober 28, 2014

Upplev Stockholm // Discover Stockholm

Just nu kan THS medlemmar få ett häfte som ger rabatterade priser eller gratis inträde till diverse museum och teatrar runt om i Stockholm. Kanske dags att uppleva allt Stockholm har att erbjuda! Begränsat antal häften finns. Går att hämta i KåreXpeditionen i Nymble.

Right now THS members have the possibility to get a voucher pack that give reduced fee or free entrance to some museums and theaters around Stockholm. Maybe its time to discover Stockholm! Limited amount of voucher packs are availiable. Pick up is at the Student union office KårX in Nymble.

 

16:38, oktober 27, 2014

Kallelse till ECE-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ECE-skolan

En gång per period sammanträder ECE-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör ECE-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till ECE-skolans program eller kurser samt Sektionen för civilingenjör och lärares studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor.

Kallelsen till mötet finner du här: Kallelse skolråd 1

Once each period the school counsil at the ECE-school is in session. Summoned are all students attending programs or courses at the ECE-school. it is the duty of the school counsil to select student representatives for groups within the school and to coordinate the opinions of the students regarding school matters. The counsil will be in session 5 november 2014, 12.00 in lilla projektrummet, Nymble.

11:59, oktober 27, 2014

Söken till ansvarsposter har öppnat!

Nu kan man söka till ansvarsposterna för KOMPIS, KÖN, KAOS, Bluffis, pH, CIA och Alkemisterna! Man gör som vanligt att man mailar en kort text om vem man är och varför man söker till valberedningen@k.kth.se. Söket stänger den 01/11/2014 kl 23:59. Vi kommer unveila en affisch om dagen, så håll ögonen öppna!

21:53, oktober 25, 2014

Nu blir det enkelt att engagera sig!

Att hitta projekt, engagemang och jobb vid sidan av skolan kan vara en krånglig sökandeprocess. KTH-studenters jakt på exjobb, extraknäck, och projektmöjligheter som passar ens egna intressen är ändlös. Ett engagemang inom THS är och har varit vägen för många studenter till givande och kul erfarenheter, personlig utveckling, nya vänner, och något att sätta på CV:t. Dock kan det vara svårt att hitta det som passar just en själv, och det är inte alltid lätt att hänga med när olika grupper och projekt rekryterar.

THS söker en lösning på problemet, och har därför inlett ett samarbete med Campus Competence! Det är en startup-tjänst utvecklad i KTH Innovation:s inkubator Student Inc, med syftet att samla spännande sidoengagemang, projekt och jobb på ett enda ställe för oss studenter att välja och vraka bland. Enkelt, smidigt, snyggt!

Det är THS mål att alla möjligheter till nyttiga erfarenheter utanför studierna ska finnas på Campus Competence. När du söker exjobb, extraknäck, eller något utvecklande att göra utöver studierna, gå in på campuscompetence.se!

Logga 300 dpi[1]

16:37, oktober 24, 2014

Sammanfattning KSm02 // Summary KSm02

Den 16 oktober hade styrelsen sitt andra möte för året. Saker som behandlades var:

 • Valde tillförordnad ordförande Cecilia Molinder till THS Representant i KTHs Rektorsgrupp, denna grupp tar upp strategiska frågor rörande utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor
 • Valde Per-Viktor Bryntesson som THS Representant till KTHs Anställningsutskott, detta utskott arbetar med bereda och besluta om rekrytering av lärare samt befordringsärenden
 • En uppdatering av attest- samt teckningsrätter skedde med anledning av Kårordförandes entledigande

I följande frågor gav Kårstyrelsen sitt förtroende i frågan till tillförordnad ordförande:

 • Fastställa skolrådsrepresentanter för SCI-skolan, detta för att arbeta med den nya skolrådsstrukturen samt att samordna THS studeranderepresentanter
 • Fastställa studeranderepresentanter för Befordringsnämnden, denna nämnd handlägger ärenden rörande befordring från lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor
 • Välja som THS representant för uppdrag på SFS som studentrepresentant i referensgruppen för prognos gällande behov av olika lärarkategorier

 

On October 16th the board held its second meeting for the year. Things that were treated were:

 • Elected deputy president Cecilia Molinder to representing THS in KTH’s President’s Group, this group takes on questions on a strategic level regarding education, research, collaboration and quality
 • Elected Per-Viktor Bryntesson as a representative from THS to KTH’s employment committee, this advisory committee works with preparing and deciding on teachers recruitment and promotion cases
 • An update was made to the attestation rights and the authority to sign for the firm due to the step down of the President of the Student Union

In the following matters the Board of the Student Union gave their trust to deputy president:

 • Confirm school council representatives for the School of Engineering Sciences, to work with the new school board structure and coordinate THS student representatives
 • Elect student representatives for the promotional board, this committee works with promotion cases from lector to professor as well as promotion cases from adjunct lector to lector
 • Elect as a THS representative for a mission on SFS as student representative in the reference group for prognosis regarding the need of different categories of teachers

10:20, oktober 24, 2014

Föreläsning i Våga Tala!// Lecture in ”Master your Speech!”

(English below) Att stå och tala framför en grupp med okända människor kan vara läskigt. Kanske ännu läskigare om det är ens klasskompisar eller vänner. Nu håller studenthälsan föreläsningen ”Våga Tala!” som riktar sig till dig som vill bli säkrare på att hålla tal och presentationer.

Föreläsningen äger rum 6e november kl 12.15-13.00 i biblioteket.

För mer information och exakt plats se: http://www.kth.se/kthb/kalender/att-tala-infor-grupp-1.485985?date=2014-11-06&orgdate=2014-11-06&length=1&orglength=1

—————————————————————————————————————————————————

To hold a presentation in front of unknown people can be scary. Maybe even more so if the people are your class mates or your friends. To become more confident in situations like these, Studenthälsan (the Student health) will give a lecture in “Master your Speech!”

The lecture is November 6th 12.15-13.00 in the library.

For more information about the event, click here: http://www.kth.se/kthb/kalender/att-tala-infor-grupp-1.485985?date=2014-11-06&orgdate=2014-11-06&length=1&orglength=1

OBS! The lecture will be in Swedish

17:26, oktober 22, 2014

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.