Matanmälan SM 1

Matanmälan innebär att du får gratis mat på Sektionsmötet (du kan läsa mer om SM här).

Vill du ha mat på SM?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Vid valet specialkost kan du skicka in dina matpreferenser till sekr@k.kth.se senast den 11 oktober.

17:14, oktober 1, 2015

Handlingar 1516-KF-02

Nu finns handlingarna till årets andra kårfullmäktigemöte att finna på sidan för möteshandlingar (pdf) (redigerbart). Mötet hålls 8/10 från 18:00 i kårhuset Nymble och alla medlemmar är välkomna.

På 1516-KF-02 kommer vi behandla revision av verksamhetsplan och budget, val av inspektor, en interpellation om medlemskapets innebörd samt ta del av Kårstyrelsens första verksamhetsrapport för året. Vi kommer också lyfta frågorna att fastställa valresultatet från det pågående fyllnadsvalet till kårfullmäktige samt fyllnadsval till THS valberedning och THS valnämnd. Efter fullmäktigemötet är alla inbjudna till eftermingel hos sektionen för industriell ekonomi på deras sektionspub i sektionslokalen Idyllien.

Vi vill även uppmana alla som tänker närvara att  undvika kraftiga allergener såsom nötter, citrusfrukter och parfym på mötet.

Varma hälsningar,

Talmanspresidiet

00:28, september 25, 2015

Sök Projektledare för Students Nobel NightCap 2016

About THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

 • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
 • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
 • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

About the position

Vill du göra en fest värdig nobelpristagare, företagspampar och Kungen? Är du en driven och
engagerad person som vill leda ett projekt i storleksordning miljontals kronor till att bli en episk
efterfest för Nobelbanketten nästa år?
10:e december 2016 är det åter igen dags för Nobelbankettens efterfest Students Nobel NightCap
(SNNC) att arrangeras av THS. Vi söker därför en projektledare som vill driva Students Nobel
NightCap från januari till december 2016.
Students Nobel NightCap är en glamorös efterfest till Nobelbanketten dit man drar nobelpristagare,
näringslivsrepresentanter och studenter tillika och det brukar traditionellt vara extravagant
utsmyckat och tematik som präglar festlokalerna när dörrarna öppnas för denna eminenta publik.
Som Projektledare för SNNC ansvarar du inför Kårstyrelsen och ansvarar för koordinering och
samordning av alla aktörer som är involverade i evenemanget, Rekrytering av projektgruppen samt
planering, budgetering och marknadsföring av eventet.
Vi söker en person som är driven och har erfarenhet av projektledning och större evenemang.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e december 2015 och kommer arbeta heltid i 13 månader. Arvodet för denna post
är 0,33 prisbasbelopp per månad.
För allmänna frågor kan ni kontakta kårstyrelsen på styrelsen@ths.kth.se.
Valet sker preliminärt den 19:e november 2015.
Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2015 till valberedning@ths.kth.se. Vänligen
bifoga personligt brev och CV i PDF-format.

13:33, september 24, 2015

Sök Chef för utbildningsinflytande – 2016

About THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

 • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
 • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
 • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

Brinner du för utbildning? Tycker du KTH har världens bästa utbildningar? Eller vill du göra dem
bättre? Vill du ha en chans att påverka THS verksamhet och se till att studenternas röst blir hörd?
Något av det viktigaste THS gör är att påverka kvalitén på alla KTH:s utbildningar. För detta
uppdrag har THS tre chefer för utbildningsinflytande som arbetar mot KTH:s ledning för att delta i
diskussioner och beslut som berör studenterna. Tillsammans utgör de Utbildningsenheten. Det är
dessas uppdrag att samordna utbildningsbevakningen och påverkansarbetet på hela THS, och
därmed hela KTH.
Cheferna för utbildningsinflytande sitter under ett år med start antingen till hösten (1 av 3) eller till
våren (2 av 3). Det betyder att du kommer att sitta med fyra olika kollegor under året.
Cheferna för utbildningsinflytande driver frågor, lyfter studentperspektivet och bevakar allt som
berör KTH:s utbildningar. De arbetar tillsammans med frågor som dyker upp, men den som sitter
på kalender år är en länk genom verksamhetsåren.
Som Chef för utbildningsinflytande är du också en del av THS Kårledning bestående av 12 andra
heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande
Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer
innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i
stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i
Stockholm och övriga landet.

THS Chef för utbildningsinflytande med organisations-utvecklingsansvar

Allmänt

Chet för utbildningsinflytande med organisationsfokus fokuserar särskilt på att samordna och likrikta THS påverkansarbete på alla nivåer i organisationen. Posten innebär att arbeta samordnande, förankrande och stödjande med hela THS organisation för utbildningsfrågor och påverkansarbete samt att göra THS påverkansröst samstämmig och enad. Chef för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar sitter på verksamhetsår.

Skolråd

Chef för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar är ansvarig och sammankallande för THS nio skolråd.

Samordning av studeranderepresentanter

Chef för utbildningsinflytande med organisationsutvecklingsansvar är ansvarig för tillsättningen och samordningen av studeranderepresentanter i organ på skolnivå på KTH. Hen har huvudsakligt stöd för sektionernas studienämndsordförande och programansvariga studenter.

Chef för utbildningsinflytande med etik- och pedagogikfokus

Allmänt

Chef för utbildningsinflytande med etik- och pedagogik fokus fokuserar särskilt på att lyfta studenters perspektiv och åsikter centralt på KTH och kommunicera THS påverkansarbete till kårens medlemmar och omgivning. Posten innebär att arbeta strategiskt och visionärt, främst med frågor om utbildningskvalitet, pedagogisk utveckling, utbildningspolitik samt jämlikhet, mångfald och likabehandling. Chef för utbildningsinflytande med etik- och samordningsansvar sitter på kalenderår.

Etiska perspektiv

Chef för utbildningsinflytande med etik- och pedagogikfokus ansvarar för påverkansarbetet inom jämlikhet-, mångfald- och likabehandlingsfrågor och har ett särskilt ansvar för att dessa perspektiv lyfts. Hen har även ett ansvar för hållbarhetsfrågor, rent etiska frågor samt, tillsammans med studiesocialt ansvarig, till THS inkomna diskriminerings- och trakasseringsfall.

Pedagogik

Chef för utbildningsinflytande med etik- och pedagogikfokus är ansvarig för att driva påverkansarbetet med pedagogisk utveckling mot KTH.

Det finstilta:

Du börjar den 15:e december 2015 och kommer arbeta heltid i 13 månader. Överlämning börjar
den 1 december, men anpassas så gott det går till den tillträdandes schema och det kommer vara
ledig tid under tentamensperioden i januari. Arvodet för denna post är 0,33 prisbasbelopp per
månad. Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande Chefer för utbildningsinflytande Lennart
Kjellman, Svea Ekelin och Amanda Sterner Nordin på utbildning@ths.kth.se. Det går bra att
kontakta dem och boka in en fika för att höra mer. Kaffe eller te ingår såklart!
Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober till valberedning@ths.kth.se. Vänligen
bifoga personligt brev och CV i PDF-format. Intervjuer kommer primärt genomföras första
veckan i november. Valet sker den preliminärt 19:e november 2015 på kårstyrelsemötet.
—————–
Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter
såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar
omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

13:31, september 24, 2015

Sök Studiesocialt och internationellt ansvarig – 2016 THS Centralt

Om THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

 • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
 • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
 • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

Om positionen

Brinner du för ett THS för alla? Som Studiesocialt och internationellt ansvarig sköter du kontakt mellan svenska och internationella studenter, kommer samarbeta tillsammans med Mottagningssamordnare för att driva den internationella mottagningen, utveckla idrott på campus och arbetar aktivt med THS lokal verksamhet för att skapa ett THS för alla.
Som Studiesocialt och internationellt ansvarig tar du hand om våra internationella studenter – året runt. Du hjälper till att skapa kontakt mellan svenska och internationella studenter och samordnar hela THS internationella verksamhet. Du kommer samarbeta med motsvarande poster på andra kårer runt om i Sverige. Till uppdraget hör vissa administrativa uppgifter och samt ansvar för en egen budget.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, ödmjuk och en bra ledare som kan engagera folk. Du bör vara intresserad av att ta THS framåt när det gäller internationella frågor och utveckla organisationsstrukturen. Dessutom bör du ha goda engelskakunskaper.
Studiesocialt och internationellt ansvarig är just nu en post under utveckling, bland annat med ett namnbyte från “Head of THS international”, men även med vissa ändringar i fokus. Posten kommer att ta ansvar för idrottsverksamhet på THS men i utbyte minska andra ansvarsområden kopplade med internationella frågor. Som Studiesocialt och internationellt ansvarig kommer du själv kunna utveckla posten och därför bör vara initiativtagande och flexibel i ditt arbetssätt. Som Studiesocialt och internationellt ansvarig är du också en del av THS Kårledning bestående av 13 andra heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e December och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad. För mer information kontakta nuvarande Studiesocialt och internationellt ansvarig Tove Johansson på
international@ths.kth.se och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart.
Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober till valberedning@ths.kth.se. Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF-format. Intervjuer kommer primärt genomföras första veckan i november. Valet sker preliminärt den 19:e november 2015 på kårstyrelsemötet.
Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

13:30, september 24, 2015

Sök projektledare för THS Armada – 2016

Om THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

 • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
 • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
 • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

Om Rollen

Brinner du för bra arbeten efter examen? Som projektledare för THS Armada blir din vardag att driva THS Armada, med en omsättning på flera miljoner kronor, ansvar för 150 ledande teknikföretag under två dagar, din egen projektgrupp, 300 grymma THS-medlemmar som hjälper till ochjättemycket fika. Som projektledare för THS Armada ansvarar du för en av Sveriges största karriärmässor tillika THS starkaste varumärke. Du tillsätter och leder THS Armadas projektgrupp samt har ansvar för en egen budget. Du kommer besöka andra arbetsmarknadsdagar i landet och träffa mäss- och näringslivsansvariga från andra teknologkårer för att samarbeta och utbyta erfarenheter.
Året kommer ge dig många kontakter med både studenter och företagsrepresentanter. Som en del av THS Kårledning tar du även del av andra aktiviteter som händer på THS.
Som Armadas projektledare behöver du vara tydlig och kunna motivera projektgruppen. Du bör även vara stresstålig, strukturerad samt tycka om att arbeta tillsammans med andra. Som Projektledare för THS Armada är du också en del av THS Kårledning bestående av 12 andra heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e December och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads
överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad. För mer information
kontakta Armadas nuvarande projektledare Gustav Frid på armada@ths.kth.se och boka in en fika.
Kaffe ingår såklart.
Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober till valberedning@ths.kth.se. Vänligen
bifoga personligt brev och CV i PDF-format. Intervjuer kommer primärt genomföras första
veckan i november. Valet sker preliminärt den 19:e november 2015 på kårstyrelsemötet.
—————–
Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter
såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar
omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen

13:29, september 24, 2015

Sök THS Mottagningssamordnare – 2016

About THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

 • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
 • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
 • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

About the position

Brinner du för mottagningen? Som THS Mottagningssamordnare samordnar du ett projekt med över 900 inblandade, har möten samt utbildningar med mottagningsansvariga på sektionerna och får möjlighet att hålla tal i Stadshuset.

Som THS Mottagningssamordnare är du den mest centrala personen under mottagningen. Du är den som samordnar de olika mottagningarna, genom bland annat mottagningsråden. Du är även den viktiga länken mellan KTH och sektionen samt ansiktet utåt i mottagningsfrågor. Du har även hand om administrativa uppgifter, t.ex. lokalbokning och alkoholtillstånd. Dessutom utför man ett omfattande utvärderingsarbete i samarbete med mottagningarna på sektionerna.

Som THS Mottagningssamordnare är du också en del av THS Kårledning bestående av 13 andra heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.

Det är viktigt att du som THS Mottagningssamordnare gillar att kommunicera med olika typer av människor. Att vara stresstålig, bestämd och strukturerad hjälper.

Det finstilta:

Du börjar den 15:e december och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad. För mer information kontakta nuvarande THS Mottagningssamordnare Johanna Söderlund på mottagning@ths.kth.se och boka in en fika. Kaffe/te ingår såklart.

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober till valberedning@ths.kth.se. Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF-format. Intervjuer kommer primärt genomföras första veckan i november. Valet sker preliminärt den 19:e november 2015 på kårstyrelsemötet.
—————–
Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter
såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar
omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

13:27, september 24, 2015

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 2 // Summary of the Student Union’s Board Meeting 2

Kårstyrelsens andra möte för året ägde rum tisdag 22 september i Nymble. Det var ett så kallat rapportmöte, där kårledningen och kanslichefen rapporterade hur det går i verksamheten och vad som är aktuellt just nu. THS Vice kårordförande gav även en ekonomisk rapport.

Under mötet beslutade styrelsen om att lägga fram en revidering av verksamhetsplan och budget för 15/16, vilka nu båda är redo att presenteras för Kårfullmäktige under deras nästa möte (vilket äger rum 8 oktober). Styrelsen beslutade även om nya så kallade ägardirektiv för THS bolag, dvs. Kårbokhandeln och THS Konsulter, där det beslutades om vilka saker som medlemmarna vill att bolagen ska titta närmre på eller jobba extra mycket med.

Styrelsen valde även att nominera Mats Engwall till inspektor för THS, ett val som slutligen att göras av Kårfullmäktige. Slutligen behandlade styrelsen även en interpellation, som även den kommer att tas upp under nästkommande Kårfullmäktige.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 22 oktober 2015.

Allt gott!
Kårstyrelsen 1516 genom
Terese Skoog
On Tuesday the 22 of September the board of the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) had their second meeting for this semester. On this meeting the Student Union Management Team gave their reports on the progression of the ongoing activity in the union. The Vice President of the board also gave a report on the economic standing of the union.

During the meeting the board decided to suggest a revision of the organizational plan and the budget for the year 15/16. These will be presented to the Student Union Council on their next meeting, which will be held the 8 of October.

The board also nominated Mats Engwall to inspektor for THS, which will also be decided upon on the upcoming Student Union Council meeting. The board also discussed an interpellation that also will be brought up on the meeting of the Student Union Council.

The next meeting Union Board meeting will be held on the 22th of October 2015.

Warm regards,
The Board of the Student Union 1516 through
Terese Skoog

11:04, september 23, 2015

SkyddO

Nu på Fredag stänger söken till SkyddO en mycket viktig post på sektionen om du undrar mer vad det innebär att vara SkyddO så finner du information nedan!

Posten är uppdelad i två delar, SkyddO och JämO.
SkyddO står för studerandeskyddsombud och ansvarar för kontakten med KTH, Akademiska Hus (som äger fastigheten, typ Draget) och andra skyddsombud inom THS. Uppdraget där är att gå skyddsrundor tillsammans med kansliets skyddsombud och annat säkerhetsfolk. Tyvärr har en sådan kontakt knappt funnits de senaste åren, men nu på våren har vi försökt få tillbaka den. SkyddO kan även fungera som direktlänk mellan Kemi och säkerhetschefen gällande fester och liknande. På våren startades även THS skyddsråd upp igen och det är nog planen att den ska börja fungera på riktigt till hösten. Där genom fås kontakten med resten av THS skyddsombud.

JämO är jämlikhets, mångfalds och likabehandlingsansvarig (JML) på sektionen. Dvs ser till att kunna vara ett stöd om någon känner sig kränkt av någon lärare, annan student eller något event. Helt enkelt se till att alla, oavsett bakgrund, utseende, läggning, förutsättningar etc ska vara lika välkomna och behandlas respektfullt på Kemi. Där fungerar man mest som en länk mellan medlemmarna och THS-centrala socialansvarige då de har mycket större möjlighet att göra något. Men man kan även så klart visa att man finns där och stötta om något hänt. Även här finns ett råd centralt på THS, JML-rådet. Där diskuteras hur JML ser ut på sektionerna och hurj man kan förbättra t ex tillgänglighet för funktionsnedsatta och förhindra diskriminering.

Dessutom sitter man med på OAR (Organansvarigrådet på Kemi) där alla organansvariga diskuterar hur saker och ting ser ut och kan utvecklas på sektionen.

Om du tycker att det här verkar intressant så söker du genom att Maila Styrelsen@k.kth.se med namn och varför du söker så kommer vi att behandla ditt sök så snart vi kan!

21:22, september 21, 2015

Rösta i kårvalet!

Nu är det dags för kårval!

Gå in på länken nedan för att rösta.

Här ser du kandidaterna till kårfullmäktige

Klicka här för att rösta

När du är inloggad går du in på mina sidor, längst ner på sidan finns det de kandidaterna du kan rösta på.

—-

It is time to vote to the Student union Council

Here you can read about the candidates

Click here to vote

Once logged in, go to Mina Sidor, scroll down and vote!

16:02, september 18, 2015

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.