Handlingar SM 1 14/15

17:43, september 29, 2014

Matanmälan SM 1

Matanmälan innebär att du får gratis mat på Sektionsmötet (du kan läsa mer om SM här).

Vill du ha mat på SM?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Vid valet specialkost kan du skicka in dina allergier till sekr@k.kth.se senast den 5 oktober.

Studybuddy 1 oktober

Onsdagen 1 oktober kommer Studybuddy på besök till Draget för att berätta om sin verksamhet. Kom förbi på en fika och hör om det passar dig att vara en Studybuddy. Kl 11-14.

09:41, september 30, 2014

Sök till CIA, internationell fadder på kemisektionen!

Vill du vara med och hjälpa kemisektionen att få bättre kontakt med deras internationella studenter? Vill du lära dig nya språk, få vänner från andra länder än i Sverige eller kanske själv intresserar dig för att åka utomlands under dina studier?
Sök till CIA nu! Skicka ett mail till iss-k@k.kth.se och skriv en kort motivering till varför du vill vara med i CIA!

19:16, september 29, 2014

Kårval 14/15 – Rösta i fyllnadsvalet till Kårfullmäktige! // Vote in the Kårfullmäktige by-election!

Nu har kårvalet öppnat! Du kan nu rösta på kandidater från din sektion som du vill ska representera dig och dina sektionsvänner i kårfullmäktige. Valet pågår fram till måndag den 6 oktober. Röstning sker här på hemsidan – läs vidare för instruktioner!

Kolla din sektions kandidater här!
Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ. Framförallt beslutar kårfullmäktige årligen om THS budget, verksamhetsplan och åsiktsdokument, samt utser förtroendevalda till kårstyrelsen och valberedningen.
Varje medlem har en röst och sektionens ledamöter bestäms genom att den kandidat som har fått flest röster blir ordinarie ledamot. När alla ordinarie ledamots platser är fyllda tillsätts lika många suppleanter som ordinarie ledamöter. Antalet ledamöter är beroende av sektionens medlemsantal och antalen som står vid varje sektion är ett förslag och kommer att beslutas om i KF.

För att kunna rösta klickar du nedan, och loggar in med ditt KTH-id. Därefter skickas du till röstningsportalen där du kan lägga din röst på kandidaterna från din sektion.

Klicka här för att rösta!

Ps. Sektionerna B, CL, Dr, Fria, IsT, K, M, MiT, OPEN, T och W kan inte rösta då de inte har kandidater i fyllnadsvalet.


The Kårfullmäktige by-election has opened! You can vote for your candidates from your chapter and send them as delegates to represent you in Kårfullmäktige. The election is open through Monday, October 6th. Voting takes place here on the website – read on for instructions.

Check out your chapters candidates here!

Kårfullmäktige (KF) is the supreme council body in THS. KF decides on topics such as THS’ budget, plan of operations and opinion body, as well as elects the executive board and nominating committee.

Each member has one vote and the chapters delegates are determined by making the candidate with most votes a regular delegate of the Kårfullmäktige. When all regular delegates are determined the candidate remaining with the most votes are named substitute until there are as many substitutes as regular delegates. The number of Kårfullmäktige delegates per chapter depends on the number of members in the chapter, the numbers that now stands by the chapter is a proposal and will be decided by Kårfullmäktige.

To vote, you click below, and log in with your KTH id. This will redirect you to the voting portal where you can cast your vote for your chapter’s candidates.

Click here to vote!

Ps. The chapters B, CL, Dr, Fria, IsT, K, M, MiT, OPEN, T and W can not vote as the chapters doesn’t have candidates in the by-election.

17:02, september 29, 2014

NØlle

Kära Kemister

Nu är anmälan för nØlle uppe! Sittningen kommer att äga rum i Nymble den 11 oktober och börjar med nØllespexet kl 13 i Nya matsalen. Önskar man att ansluta senare är fördrinken kl 18. Klädkod är högtidsdräkt/mörk kostym.
Anmälan görs på länken nedan, observera att sista betalningsdag är 30 september.

Nytt för i år är bordsplaceringen. Denna kommer att gå till som sådan att du kan anmäla en grupp som du vill sitta med. Vi rekommenderar en gruppstorlek på 4-6 personer, om grupperna är större än 6 kommer vi att beroende på hur placeringen faller ut ta oss rätten att dela upp gruppen i mindre halvor och placera ut dessa. Dock kommer gruppstorleken inte att understiga 4. Dessa grupper kommer att alterneras med grupper av äldre studenter och grupper av nØllan för att öka integrationen. För dig som inte anmäler en grupp kommer du att tilldelas en grupp av äldre studener eller nØllan som du kommer att sitta med under kvällen.

Vi i Alkemisterna hoppas på en trevlig nØllegasque och att vi ser många av er där!

tinyurl.com/keminollegasque

Välkomna!

Vänligen Alkemisterna

12:56, september 27, 2014

Forskningsstudie om appar för säkra alkoholvanor

Karolinska Institutet genomför just nu en studie om appar för säkra alkoholvanor i samarbete med THS och studentkårerna vid Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Uppsala Universitet. Alla studiedeltagare i samtliga enkäter under studien deltar i utlottning av tre iPads.

Gå med i studien på HÄR!

För mer information om studien, kontakta ansvariga forskare via
forskningsstudie@cns.ki.se.

16:25, september 26, 2014

Kallelse till SCI-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at SCI-skolan

En gång per period sammanträder SCI-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör SCI-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till Scienceskolans program eller kurser samt Sektionen för öppen ingång, Flygsektionen och Fysiksektionens studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor.

Kallelsen till mötet finner du här: Kallelse SCI-skolans Skolråd 1

Handlingar till mötet finner du här: Handlingar SCI.skolans skolråd 1

Once each period the school counsil at the school of science is in session. Summoned are all students attending programs or courses at the school of science. it is the duty of the school counsil to select student representatives for groups within the school and to coordinate the opinions of the students regarding school matters. The counsil will be in session 1 october 2014, 12.00 in Kröken, Nymble.

 

17:46, september 25, 2014

Nymble International Committee söker ny mottagningsansvarig för 2014/15 // Nymble International Committee is looking for a Head of Reception 2014/15

Tycker du om mottagning? Är du en ledare? Tycker du om att träffa nya människor från andra sektioner och andra kulturer? Då ska du söka till posten som mottagningsansvarig för internationella mottagningen för vårterminen och höstterminen 2015!

Nymble International Committee (NIC) söker nu en person som kommer vara ansvariga för internationella mottagningen under 2014/15. Du kommer att jobba med en annan mottagningsansvarig som tillsätts i februari varje år, det vill säga att du kommer att jobba med sittande mottagningsansvarig fram till februari och så kliver en ny på vid det läget. Ni kommer tillsammans att planera och organisera vilka aktivitieter ni vill ska äga rum under mottagningen och jobba med att arbetsleda en projektgrupp och ett antal faddrar. Du kommer att börja jobba omgående och slutar om ett år, vid September 2015.

Din profil:

  • Du kan hantera stressiga situationer
  • Intresserad av att träffa nya människor från andra kulturer
  • Du jobbar bra både i grupp och individuellt
  • Intresserad av att arbeta med mottagning och hjälpa nya studenter
  • Du är ansvarsful

Du måste kunna behärska svenska och engelska på konversationsnivå.

Mottagningsansvarig kommer att erhålla ett arvode på 18,33% av prisbasbelopp var under läsåret 2014/2015 efter avklarat uppdrag. Efter slutfört uppdrag kommer kandidaterna även motta rekommendationsbrev från THS.

Intresserad? Skicka ett personligt brev och ett CV till international@ths.kth.se senast den 12 oktober 23:59.
—————————————————————————————————————————————-

Are you interested in student recpetion? Are you a leader? Are you interested in meeting people from other cultures? Then you should apply for head of the international reception for the spring term 2015 and the autumn term 2015!

Nymble International Committee (NIC) is now looking for one person to act as Head of the Reception for NIC that plans and leads the welcoming reception for new students. As the Head of Reception you will work together with the already appointed Head of Reception which gets appointed each February every year. This means that you will work with one person until February and thereafter work with another one. You will together plan and organize which activities you would like to be a part of the reception and lead a project group and many mentors. You start to work straight away and end in September 2015.

Your Profile:

  • Capable of working in a stressful environment
  • Interested in meeting new people from many cultures
  • Capable of working independently as well as in groups
  • Interested in working in a reception and helping new students
  • You are responsible

You must have at least a conversational level of Swedish and English.

Heads of the Reception for Nymble International Committee will receive a salary of approximately 18,33% of price base amount each during the study year of 2014 /2015 after completion of task. Upon successful completion, candidates will receive recommendation letters from THS.

Interested? Send a Personal Statement and CV to international@ths.kth.se latest 12th of October 23:59.

12:54, september 24, 2014

Stockholms internationella filmfestival // Stockholm’s international filmfestival

Stockholm filmfest

(English below)

Den 5-16 november är det dags för Stockholms 25:e filmfestival! Filmfestivalen är ett unikt tillfälle att se och upptäcka filmer från världens alla hörn. I stället för 240 kr för ett medlemskort betalar studenter endast 160kr!

”Vi finns på plats i Nymble den 7 oktober kl. 10-13, så kom förbi och prata med oss!”

För mer information och köp av medlemskortet, gå in på hemsidan: www.stockholmfilmfestival.se!

————————————————————————————————————————————–

5-16 November is the dates for Stockholm’s 25th film festival! The filmfestival is a unique opportunity to watch and explore movies from all the world. The price for students are only 160kr!

”You find us at Nymble the 7th October between 10-13, come and talk to us!”

For more informations and to purchase a membership card visit www.stockholmfilmfestival.se!

14:00, september 23, 2014

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.