Sammanfattning av kårstyrelsemöte 15 – Summary of Board Meeting 15

I går (4 maj) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Tobias Bolin och Tomas Romson till Chefer för utbildningsinflytande 16/17 och Matilda Taube till Studiesocialt ansvarig 16/17 .  Posten som THS Evenemangschef 16/17 vakantsattes.
Nästa möte kommer äga rum i 2016-05-16 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!

 

Yesterday (May 4th) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting were Tobias Bolin and Tomas Romson elected to THS Head of educational affairs and Matilda Taube was elected to Head of Social Relations . Two positions asHead of Educational Affairs 16/17. The next board meeting will take place 16th of May 2016 at 6:00 pm at the room Sammanträdesrummet. Cheers!

00:05, maj 5, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 14 – Summary of Board Meeting 14

I går hade Kårstyrelsen sitt fjortonde möte för verksamhetsåret och det var ett möte fyllt av val. Till posten som Kommunikationschef år 16/17 valdes Emil Grundén. Till posten som Näringslivschef år 16/17 valdes Joel Henriksson Larsson, och till posten som Chefredaktör för Osqledaren år 16/17 valdes Ariel Blomqvist Rova. Utöver valen beslutade även styrelsen om en ansökan som inkommit om THS Projektpott. Styrelsen godkände ansökan och därmed kommer evenemanget Sticklingbytardagen att få de pengar de ansökt om för att kunna genomföra evenemanget. Nästa möte kommer ske redan imorgon onsdag, 4 maj, och även detta kommer innehålla valärenden, denna gång val till Chef för Utbildningsinflytande, Evenemangschef och Studiesocialt ansvarig. Alla kårmedlemmar är välkomna på mötet – det är kl 18:00 i Gröten i Nymble som gäller. Väl mött!

Yesterday, THS Board had their fourteenth meeting and it was a meeting filled with elections. During the meeting, Emil Grundén got elected to Head of Communication, Joel Henriksson Larsson got elected to Head of Career and Business Relations, and Ariel Blomqvist Rova got elected to Editor-in-chief of Osqledaren. The board also decided to accept an application which concerned money from the project fund, so the event Sticklingbytardagen will get the money they applied for in order to realize the event. Next meeting will be held already tomorrow, and it will also contain several elections. All members of THS are welcome to join the meeting, it starts at 18:00 in Gröten, in Nymble. Hope to see you there! Cheers!

14:12, maj 3, 2016

Handlingar SM4 15/16

 

Mobilversion

 

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 13 – Summary of the Student Union Board meeting number 13

An english version will be found below.

Ikväll har THS Kårstyrelse sammanträtt och beslutat om motioner kring bland annat THS Verksamhetsplan 1617, THS Budget 1617 och ett strategidokument för hur THS kan översätta sina styrdokument till engelska. Mycket annat behandlas även under mötet där i princip allt kommer att dyka upp under verksamhetsårets sista Kårfullmäktigesammanträde den 12 maj.

Nästa styrelsemöte kommer ske 2:a maj.

Allt gott,

THS Kårstyrelse 1516

 

Tonight THS Board have decided upon THS Operational plan 1617, THS Budget 1617 and a strategy for translating THS regulating documents. Most of the decisions made tonight will be treated under the student council the 12th of May.

Next board meeting will be on the 2nd of May.

Best regards,

THS Student Board 1516

21:52, april 25, 2016

Matanmälan SM 4

Matanmälan innebär att du får gratis mat på Sektionsmötet

Matanmälan SM4

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

 

Vid valet specialkost kan du skicka in dina matpreferenser till sekr@k.kth.se senast den 30 april.

Sök Zalandostipendiet

 

Reflektera kring modebranschens framtid och ta tillfället i akt att vinna 20 000 SEK till din utbildning.

På Zalando har vi alltid en strävan efter att försöka hitta nya sätt att engagera oss tillsammans med studenter, vilket är en av anledningarna till att vi på Content Marketing i Sverige har valt att lansera ett stipendium, Zalandostipendiet.

Uppgiften är att analysera frågan ”Hur kommer e-handeln att influera modeindustrin i framtiden?” i en rapport på 1500-2000 ord. Du är fri i valet av infallsvinkel och metod, på så sätt kan du vara kreativ i din utformning av rapporten. Låt analysen spegla dina tidigare erfarenheter, intressen och studier i besvarandet av frågan för att sätta en personlig prägel på den.

 

 

Skicka in din analys senast 01.06.2016 till scholarships@zalando.se för att ansöka om Zalandostipendiet. Du behöver vara bosatt i Sverige samt vara student under vårterminen 2016 på ett universitet eller en högskola för att vara behörig att ansöka om stipendiet. Bifoga din universitets- eller högskoleregistrering för läsåret 2016 i din ansökan.

Läs mer HÄR.

Viktiga datum:

22.02.2016 – Ansökan öppnar

01.06.2016 – Ansökan stänger

31.06.2016 – Stipendiaten tillkännages

 

Frågor? Tveka inte att kontakta scholarships@zalando.se.

Lycka till!

Noemi, Susanna och Sanna

Svenska Content Marketing teamet

11:54, april 22, 2016

Kallelse $$m11

Kallelse $$m11 1516

17:13, april 15, 2016

Hederspriset 15/16

Kära sektion,

Den 2 maj går Sektionsmöte 4 av stapeln, och då kommer årets Hederspris delas ut. Det är sektionens mest hedersfyllda pris och delas ut till någon som engagerat sig mycket och länge för sektionens bästa. Hedersprisgruppen har i uppdrag att välja vem Hederspristagaren blir, och består av flertalet ansvariga inom sektionen. Vi vill nu öppna upp för förslag från alla er medlemmar på vem ni finner värdig att tilldelas Hederspriset 15/16.

För att föreslå en person till Hederspriset 15/16, skicka ett mejl till ordf@k.kth.se med ditt förslag och en tillhörande motivering. Era förslag kommer tas i beaktning under Hedersprisgruppens valprocess, och vi håller vår brevlåda öppen tom. torsdagen den 21 april kl. 17.00. Vi ser fram emot att höra era åsikter!

För att läsa mer om Hederspriset, vad det är, vem som kan få det, och hur pristagaren väljs, spana in Policy för Kemisektionens Hederspris.

 

Hedersprisgruppen 15/16 genom
Fredrik Abele, Sektionsordförande

17:37, april 14, 2016

Kandidater till KF-Valet 16/17

Kandidater till kårfullmäktige, THS högst beslutande organ.

Kandiater till KF 16-17 (2)

15:08, april 7, 2016

Rösta i KF-Valet!

Rösta i KF-Valet! Kårfullmäktige är det högst beslutande organet på THS. Logga in och rösta på din sektions kandidat!

16:46, april 5, 2016

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.