Uppdaterade handlingarna SM 5 (EXTRAINSATT)

 Mobilversion

Kallelse $$m13

09:02, maj 20, 2016

HANDLINGAR SM5 (EXTRAINSATT) 15/16

Mobilversion

Summary of THS board meeting number 16

An English version can be found below.

 

Kårstyrelsemöte 16 den 16 maj var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet.

Förutom rapporterna så fattades beslut gällande ersättning för representant i KTHs universitetsstyrelse och nomineringar till THS bolags bolagstyrelser.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 20 juni 2016, som är sista kårstyrelsemötet för verksamhetsåret. Då kommer några PM uppdateras och Kårledningen 16/17 och Kårstyrelsen 16/17 kommer gå på sitt första möte

Med vänliga hälsningar,

Kårstyrelsen 1516,

genom Lisa Zöllner Wohlfart.

 

In English:

Board meeting number 16 the 16th of may was a report meeting, which means that the management team and the head of administration reports on their ongoing activities and on the activity plan. A summary of what was said can be found in the protocol

Except for the reports a decision about compensation for student representative in KTHs university board was taken and nominations for THS Corporations Board of directors.

The next meeting Union Board meeting will be held on the 20th of june 2016, which is the last board meeting of the year. Then a couple of memorandas will be updated and the management team 16/17 and the board 16/17 will attend their first meeting.

Best Regards,

The Board of the Student Union 1516,

through Lisa Zöllner Wohlfart

22:43, maj 16, 2016

Kallelse $$m 12

00:54, maj 13, 2016

Fyllnadsval

Dessa poster går det att söka till från och med nu:

Ledamot i styrelsen
C-red
VIN
Direktör i Krexet
Ekonomichef Krexet

Sökstopp för styrelseledamot är 13 maj 23:59
Sökstopp för de resterande posterna är 18 maj 23:59

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 15 – Summary of Board Meeting 15

I går (4 maj) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Tobias Bolin och Tomas Romson till Chefer för utbildningsinflytande 16/17 och Matilda Taube till Studiesocialt ansvarig 16/17 .  Posten som THS Evenemangschef 16/17 vakantsattes.
Nästa möte kommer äga rum i 2016-05-16 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!

 

Yesterday (May 4th) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting were Tobias Bolin and Tomas Romson elected to THS Head of educational affairs and Matilda Taube was elected to Head of Social Relations . Two positions asHead of Educational Affairs 16/17. The next board meeting will take place 16th of May 2016 at 6:00 pm at the room Sammanträdesrummet. Cheers!

00:05, maj 5, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 14 – Summary of Board Meeting 14

I går hade Kårstyrelsen sitt fjortonde möte för verksamhetsåret och det var ett möte fyllt av val. Till posten som Kommunikationschef år 16/17 valdes Emil Grundén. Till posten som Näringslivschef år 16/17 valdes Joel Henriksson Larsson, och till posten som Chefredaktör för Osqledaren år 16/17 valdes Ariel Blomqvist Rova. Utöver valen beslutade även styrelsen om en ansökan som inkommit om THS Projektpott. Styrelsen godkände ansökan och därmed kommer evenemanget Sticklingbytardagen att få de pengar de ansökt om för att kunna genomföra evenemanget. Nästa möte kommer ske redan imorgon onsdag, 4 maj, och även detta kommer innehålla valärenden, denna gång val till Chef för Utbildningsinflytande, Evenemangschef och Studiesocialt ansvarig. Alla kårmedlemmar är välkomna på mötet – det är kl 18:00 i Gröten i Nymble som gäller. Väl mött!

Yesterday, THS Board had their fourteenth meeting and it was a meeting filled with elections. During the meeting, Emil Grundén got elected to Head of Communication, Joel Henriksson Larsson got elected to Head of Career and Business Relations, and Ariel Blomqvist Rova got elected to Editor-in-chief of Osqledaren. The board also decided to accept an application which concerned money from the project fund, so the event Sticklingbytardagen will get the money they applied for in order to realize the event. Next meeting will be held already tomorrow, and it will also contain several elections. All members of THS are welcome to join the meeting, it starts at 18:00 in Gröten, in Nymble. Hope to see you there! Cheers!

14:12, maj 3, 2016

Handlingar SM4 15/16

 

Mobilversion

 

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 13 – Summary of the Student Union Board meeting number 13

An english version will be found below.

Ikväll har THS Kårstyrelse sammanträtt och beslutat om motioner kring bland annat THS Verksamhetsplan 1617, THS Budget 1617 och ett strategidokument för hur THS kan översätta sina styrdokument till engelska. Mycket annat behandlas även under mötet där i princip allt kommer att dyka upp under verksamhetsårets sista Kårfullmäktigesammanträde den 12 maj.

Nästa styrelsemöte kommer ske 2:a maj.

Allt gott,

THS Kårstyrelse 1516

 

Tonight THS Board have decided upon THS Operational plan 1617, THS Budget 1617 and a strategy for translating THS regulating documents. Most of the decisions made tonight will be treated under the student council the 12th of May.

Next board meeting will be on the 2nd of May.

Best regards,

THS Student Board 1516

21:52, april 25, 2016

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.