Val till SM5

Nu lyser vi de poster som blev vakanta från SM4. Posterna som nu går att söka är följande.

Vice ordförande i Styrelsen
Kassör +4 andra ledamöter i Styrelsen
Revisor (kalenderår)
Revisorssuppleant
INO
VIN
Direktör Krexet
Ekonomichef Krexet
Masterskoordinator
Två Vice ligandansvariga
Vice talman

Valen kommer att väljas på SM5 som är nästa fredag.

Skicka in din ansökan med referenser till valberedningen@k.kth.se senast tisdag den 16/5 kl 17:00

/Valberedningen 16/17

Sök till SM4

Hej Sektionen! Perioden har precis börjat och SM4 börjar närma sig med det så öppnar söken för många poster inom flera organ. Du söker genom att fylla in formulären nedan för posten/posterna du vill söka. Sökperioden stänger 17 april 23:59.

Sökformulär

Ordförande för Styrelsen
Vice ordförande för Styrelsen
Styrelseledamot

Studiemiljönämnden (SNOK, PAS-K, PAS-Bio, PAS-King, Masterskoordinator, TryggO, Skolledningsrepresentanter på CHE och BIO, Fakultetsrådsrepresentanter på CHE och BIO)

Talmanspresidium

Revisorer

TLCO och TLCnous

INO och VIN

Direktör i Krexet
Ekonomichef i Krexet

PapaA

Organansvarig i Ligander

C-red

Har ni några frågor så går det att kontakta valberedningen genom valberedningen@k.kth.se

20:51, mars 21, 2017

SÖK TILL SM3

Hej sektionen!

 

Från och med idag går det att söka till ansvarsposter inom KNUT och KK samt Ölverste i KÖN. Sökperioden stänger 31 januari.

Klicka här för att gå till söken för Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna
Klicka här för att gå till söken för KNUTO,KNUTVO och KNUTE

Sök till Ölverste skickas via mail till valord@k.kth.se där du berättar kort om vem du är och varför du sökt posten.

knut-poster

16:38, januari 2, 2017

Fyllnadsval

Nu går det att söka till dessa poster inom sektionen:

  • Vice ligandansvarig

Skicka in ert sök till valord@k.kth.se senast onsdagen den 3:e november 23:59

15:38, oktober 17, 2016

Fyllnadsval

Dessa poster går det att söka till från och med nu:

Ledamot i styrelsen
C-red
VIN
Direktör i Krexet
Ekonomichef Krexet

Sökstopp för styrelseledamot är 13 maj 23:59
Sökstopp för de resterande posterna är 18 maj 23:59

Matanmälan SM 4

Matanmälan innebär att du får gratis mat på Sektionsmötet

Matanmälan SM4

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

 

Vid valet specialkost kan du skicka in dina matpreferenser till sekr@k.kth.se senast den 30 april.

20:18, april 23, 2016

Fyllnadsval

Dessa poster går det att söka till från och med nu:

KronpHeus
KronpHeus är en del av trion Alkemisterna och arbetar främst med bokföringen under mottagning

Fackultetrådsrepresentanter
KTH bedriver ett kontinuerligt arbete med att anställa nya professorer och lärare på bio- och kemiskolan. Vilka av de sökande som får anställningen i fråga bestäms av ett råd bestående av KTH-personal men även studenterna har närvarande- och rösträtt vid dessa val. En fakultetsrådsrepresentant har som uppgift att närvara på dessa möten och representera studenternas åsikter.

PAS-King
Programansvarig student är ansvarig för att föra teknologernas talan i frågor som rör programmet i allmänhet samt programmets uppbyggnad och utveckling. PAS skall hjälpa till vid utvärderingar av kurser genom att medverka i årskursvisa länkmöten som anordnas mellan perioderna och ansvarar för att en studentrepresentant finns med vid mötena. PAS-King kommer behandla frågor som berör programmet Kemiteknik.

Är du intresserad eller har några frågor om posterna kan du kontakta styrelsen på styrelsen@k.kth.se

Sökstopp är 9 mars 23:59

Sök genom att skicka ett mail till styrelsen på styrelsen@k.kth.se där du berättar om dig själv och varför du sökt.

Fyllnadsval

Hejsan alla! Dessa poster går det att söka till från och med nu:
KronpHeus
HvispHeus
Fackultetrådsrepresentanter

Är du intresserad eller har några frågor om posterna kan du kontakta styrelsen på styrelsen@k.kth.se
Sökstopp är 15 december 23:59

Sök genom att skicka ett mail till styrelsen på styrelsen@k.kth.se där du berättar lite om dig själv och varför du sökt.

18:30, december 9, 2015

Bioteknikdagarna

Hej allesammans! Ni kan fortfarande anmäla er till Bioteknikdagarna som hålls i Umeå i år. Värt att notera är att sista anmälningsdagen är flyttad till 23 oktober.

Har ni några frågor eller vill ha mer information kan ni kan ni kontakta kassor@bioteknikstudenterna.se

BTDposter

13:15, oktober 14, 2015

FYLLNADSVAL: ANSÖKNINGSTIDEN FÖRLÄNGD

Nu är ansökningstiden förlängd för posterna som fortfarande är vakanta från SM4! Är du intresserad av att veta mer om vad posterna innebär hör du enklast av dig till styrelsen[at]k.kth.se.

Skolledningsrepresentant Kemi

Skolledningsrepresentant Bio

PAS-King

Masterkoordinator

SkyddO

JÄMO

C-red

Maila till styrelsen[at]k.kth.se med kontaktuppgifter och varför du söker. Sökstopp den 25 september kl. 23:59.

17:55, september 15, 2015

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.