Sammanfattning av kårstyrelsemöte 1 – Summary of Board Meeting 1

(English Below) Verksamhetsåret 16/17 har precis tagit sin början och Kårstyrelsen höll idag sitt första möte för året. Under mötet tog styrelsen beslut om 3 delegationsrätter som innebär att personer i Kårledningen får rätten att fatta vissa beslut inom sina arbetsområden. Mindre ändringar gjordes i yrkandena som fanns bifogade i handlingarna och protokollet kommer att finnas här på hemsidan inom två veckor.

Nästa möte är den 6:e september och alla THS medlemmar är välkomna att närvara! Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som finns tillgänglig från 30:e augusti här på hemsidan och i Nymble.


The operational year of 16/17 has just begun and today the Student Union Board held its first meeting of the year. During the meeting the board decided on 3 rights of delegation that give people of the Student Union Management Team the right to make certain decisions within their field of work. Small changes were made to the motions enclosed in the meeting documents and the protocol will be posted here on the website within two weeks.

The next meeting is the 6th September and all THS members are welcome to join! Time and place will be announced in the summons that will be available here on the website and in Nymble from 30th August.

19:22, augusti 3, 2016

Welcome back

As of today Nymble is at your disposal again and the Bookshop Kårbokhandeln is open as usual. The Student Reception KårX will open again on Monday the 8th. Welcome back!

12:29, augusti 1, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

(English Below)

Igår ägde det 18:e och sista Kårstyrelsemötet för året rum. SFS- delegationsledare och Kårledningen rapporterade på deras arbete. Då rapporterades bl.a. att en ny hemsida för THS ska vara på plats innan hösten drar igång. Kårstyrelsen antog den JML-plan som har framtagits under året. De uppdaterade några PM. Nästa kårstyrelsemöte kommer äga rum under nästa verksamhetsår.

Glad sommar och väl mött!

___________________________________

Yestarday Kårstyrelsen (the Board) had their 18th and last meeting of the year. The SFS-delegation leader and the Kårledningen reported on their work. Kårstyrelsen also adopted an JML-plan (EDE-plan).  They Also updated a few promemorias. Next Board meeting will take place next year.

Cheers!

16:35, juni 21, 2016

Nymble during the summer

* Nymble is closed between 20/6 to 31/7 due to renovations.*

The Restuarant, Café, Bookshop and Student Reception is closed for the summer from the 17:th of June.

15:02, juni 8, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 17 – Summary of Board Meeting 17

English Below
Förra veckan (2 juni) hade kårstyrelsen sitt 17:e kårstyrelsemöte. Vid mötet valdes Linnea Lidén till THS Evenemangschef 16/17.
Nästa möte kommer äga rum i 2016-06-20 och är det sista kårstyrelsemötet för året.

Kårstyrelsen genom Vide Richter som vill be om ursäkt att summeringen kom ut sent.
_____________

Last week (2:th June) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting Linnea Lidén was chosen for THS Event Chief. The next board meeting will take place 20th of June 2016 and will be the last for the year.

The union Board through Vide Richter whom want’s to apologize for writing the summary late.

23:54, juni 7, 2016

Summary of THS board meeting number 16

An English version can be found below.

 

Kårstyrelsemöte 16 den 16 maj var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet.

Förutom rapporterna så fattades beslut gällande ersättning för representant i KTHs universitetsstyrelse och nomineringar till THS bolags bolagstyrelser.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 20 juni 2016, som är sista kårstyrelsemötet för verksamhetsåret. Då kommer några PM uppdateras och Kårledningen 16/17 och Kårstyrelsen 16/17 kommer gå på sitt första möte

Med vänliga hälsningar,

Kårstyrelsen 1516,

genom Lisa Zöllner Wohlfart.

 

In English:

Board meeting number 16 the 16th of may was a report meeting, which means that the management team and the head of administration reports on their ongoing activities and on the activity plan. A summary of what was said can be found in the protocol

Except for the reports a decision about compensation for student representative in KTHs university board was taken and nominations for THS Corporations Board of directors.

The next meeting Union Board meeting will be held on the 20th of june 2016, which is the last board meeting of the year. Then a couple of memorandas will be updated and the management team 16/17 and the board 16/17 will attend their first meeting.

Best Regards,

The Board of the Student Union 1516,

through Lisa Zöllner Wohlfart

22:43, maj 16, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 15 – Summary of Board Meeting 15

I går (4 maj) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Tobias Bolin och Tomas Romson till Chefer för utbildningsinflytande 16/17 och Matilda Taube till Studiesocialt ansvarig 16/17 .  Posten som THS Evenemangschef 16/17 vakantsattes.
Nästa möte kommer äga rum i 2016-05-16 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!

 

Yesterday (May 4th) THS Board had their fifth board meeting. At the meeting were Tobias Bolin and Tomas Romson elected to THS Head of educational affairs and Matilda Taube was elected to Head of Social Relations . Two positions asHead of Educational Affairs 16/17. The next board meeting will take place 16th of May 2016 at 6:00 pm at the room Sammanträdesrummet. Cheers!

00:05, maj 5, 2016

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 14 – Summary of Board Meeting 14

I går hade Kårstyrelsen sitt fjortonde möte för verksamhetsåret och det var ett möte fyllt av val. Till posten som Kommunikationschef år 16/17 valdes Emil Grundén. Till posten som Näringslivschef år 16/17 valdes Joel Henriksson Larsson, och till posten som Chefredaktör för Osqledaren år 16/17 valdes Ariel Blomqvist Rova. Utöver valen beslutade även styrelsen om en ansökan som inkommit om THS Projektpott. Styrelsen godkände ansökan och därmed kommer evenemanget Sticklingbytardagen att få de pengar de ansökt om för att kunna genomföra evenemanget. Nästa möte kommer ske redan imorgon onsdag, 4 maj, och även detta kommer innehålla valärenden, denna gång val till Chef för Utbildningsinflytande, Evenemangschef och Studiesocialt ansvarig. Alla kårmedlemmar är välkomna på mötet – det är kl 18:00 i Gröten i Nymble som gäller. Väl mött!

Yesterday, THS Board had their fourteenth meeting and it was a meeting filled with elections. During the meeting, Emil Grundén got elected to Head of Communication, Joel Henriksson Larsson got elected to Head of Career and Business Relations, and Ariel Blomqvist Rova got elected to Editor-in-chief of Osqledaren. The board also decided to accept an application which concerned money from the project fund, so the event Sticklingbytardagen will get the money they applied for in order to realize the event. Next meeting will be held already tomorrow, and it will also contain several elections. All members of THS are welcome to join the meeting, it starts at 18:00 in Gröten, in Nymble. Hope to see you there! Cheers!

14:12, maj 3, 2016

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 13 – Summary of the Student Union Board meeting number 13

An english version will be found below.

Ikväll har THS Kårstyrelse sammanträtt och beslutat om motioner kring bland annat THS Verksamhetsplan 1617, THS Budget 1617 och ett strategidokument för hur THS kan översätta sina styrdokument till engelska. Mycket annat behandlas även under mötet där i princip allt kommer att dyka upp under verksamhetsårets sista Kårfullmäktigesammanträde den 12 maj.

Nästa styrelsemöte kommer ske 2:a maj.

Allt gott,

THS Kårstyrelse 1516

 

Tonight THS Board have decided upon THS Operational plan 1617, THS Budget 1617 and a strategy for translating THS regulating documents. Most of the decisions made tonight will be treated under the student council the 12th of May.

Next board meeting will be on the 2nd of May.

Best regards,

THS Student Board 1516

21:52, april 25, 2016

Sök Zalandostipendiet

 


Foto: Ben Böhmer: http://benbohmer.com

Från vänster: Noemi, Sanna Svensson Gillding och Susanna Brunzell.

 

Reflektera kring modebranschens framtid och ta tillfället i akt att vinna 20 000 SEK till din utbildning.

På Zalando har vi alltid en strävan efter att försöka hitta nya sätt att engagera oss tillsammans med studenter, vilket är en av anledningarna till att vi på Content Marketing i Sverige har valt att lansera ett stipendium, Zalandostipendiet.

Uppgiften är att analysera frågan ”Hur kommer e-handeln att influera modeindustrin i framtiden?” i en rapport på 1500-2000 ord. Du är fri i valet av infallsvinkel och metod, på så sätt kan du vara kreativ i din utformning av rapporten. Låt analysen spegla dina tidigare erfarenheter, intressen och studier i besvarandet av frågan för att sätta en personlig prägel på den.

 

 

Skicka in din analys senast 01.06.2016 till scholarships@zalando.se för att ansöka om Zalandostipendiet. Du behöver vara bosatt i Sverige samt vara student under vårterminen 2016 på ett universitet eller en högskola för att vara behörig att ansöka om stipendiet. Bifoga din universitets- eller högskoleregistrering för läsåret 2016 i din ansökan.

Läs mer HÄR.

Viktiga datum:

22.02.2016 – Ansökan öppnar

01.06.2016 – Ansökan stänger

30.06.2016 – Stipendiaten tillkännages

 

Frågor? Tveka inte att kontakta scholarships@zalando.se.

Lycka till!

Noemi, Susanna och Sanna

Svenska Content Marketing teamet

11:54, april 22, 2016

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.