Länkar

Här är en lista med användbara länkar för studenter på THS Kemisektionen och KTH.

 

Read more about PODIO

KTHs hemsida

THS hemsida

KTH | Studentwebben

KTH | Mina Sidor

KTH | Webmail

KTH | Schemageneratorn

KTH | Studentarean

SSSB (Studentbostadsförmedling)

Akademisk Kvart (andrahands studentbostadsförmedling)

CSN

Utbildningskansli CHE/BIO

Musik i Draget

Studenthälsan

SL

 

Alkohollagen

THS Alkoholpolicy