Draget

Som de flesta andra sektioner på KTH så har även Kemisektionen en sektionslokal. Kemis lokal heter Draget (kort för Dragskåpet) och är många kemisters favorittillhåll på KTH.

Till sektionslokalen har alla sektionens medlemmar tillträde. På dagtid används den främst som matsal – det finns kök och mikrovågsugnar att laga och värma mat i. På kvällarna fungerar Draget som festlokal där det anordnas tentapubar och gasquer.

För att Draget ska hållas snygg och prydlig och för att allt ska fungera smidigt med lokalbokningar, städning och dylikt så behövs det några lokalansvariga, även kallade SOFT.

Det finns även möjlighet som sektionsmedlem att boka Draget, hör av er till lokalansvarig (lokal@k.kth.se) för mer information.

Viktig information vid nödsituation
KTH Larmnummer: 08-790 77 00
Vid akuta åtgärder – fara för liv, egendom och miljö. Ring även 112.
Teknologsökaren: 074-633 77 72
Vid ej akuta ärenden till väktare. Väktaren svarar inte direkt, utan återkommer inom några minuter.
Dragets adress: Teknikringen 36b, 114 28 Stockholm
Uppsamlingsplats vid brandutrymning: Gula K; Teknikringen 34

Draget, Teknikringen 36b, 114 28 Stockholm

Visa Draget på en större karta

Vill du ta kontakt med de hemsideansvariga (Kommunikationsnämnden)?

Skicka ett mail till webmaster@k.kth.se!