Organ

Ett organ är en organisationsenhet med ett specifikt syfte. Vi har ett organ för studiebevakning, en för att sköta sektionslokalen, en för att ordna fester och så vidare. Varje organ har en ordförande som väljs på SM. Det varierar hur man blir medlem i ett organ. Vissa organ har en begränsning på hur många medlemmar de kan ta emot och vissa genomför intervjuer med hjälp av valberedningen. Kontakta ordförande för det organ du är intresserad av för att få veta mer!

Om du vill starta ett eget organ så skriver du detta i en motion och lämnar in till Styrelsen. Efter det kommer alla medlemmar få rösta om ditt förslag på organ ska gå igenom. Du bör ange en budget för organet, en beskrivning av verksamheten och eventuellt en formulering till stadgar/reglemente.

Här kan du hitta all relevant information om Kemisektionens mångfalldiga organ.

Klicka dig vidare med hjälp av menyn till vänster!