KAOS

KAOS står för Kemisektionens Allt-i-allO Studenter och har en mycket viktig roll främst under mottagningen. De är ansvariga för det mottagningsbladet, nytt för 2016, samt har anordnat flertalet gasquer. Många har personerna i KAOS att tacka för väldigt mycket!

Mottagningen är en tid med många intryck och den finns till för att du som blivande teknolog skall känna dig välkommen till KTH och få en så bra start på dina studier som möjligt. Mottagningen kantas dock av många nya intryck och konstiga händelser, och för att du inte ska känna dig helt överväldigad finns vi här.

Har du frågor till oss kan du skicka dem till kaosa@k.kth.se.