MD

Musikaliska Direktoriet

MD ansvarar för sång- och spextraditionerna vid kemisektionen på Kungl. Tekniska Högskolan. MD består av Director Musices, Kantor, Spargris, PR-man, Svinaherdinna, Spexmästarinna, Notmästare och Ledamot utan fåtölj med kamera samt Ledamot med fåtölj och bok. Det är MD som tillsammans med nØllan varje år sätter upp det traditionstyngda Kemispexet. Dessutom underhåller MD vid förfrågan under fester, speciella tillställningar och liknande (mot en summa pengar eller spontant). Till hjälp i vårt arbete har vi fru Olsson Gris, som är klok och god.

Besök gärna vår hemsida på www.musikaliskadirektoriet.se!