Valberedningen

Kemisektionen är en stor och fungerande organisation som vi sektionsmedlemmar tillsammans driver och utvecklar. Sektionen byggs upp av många olika sektionsorgan där alla intressen erbjuds en utmaning och tillsammans bidrar alla dessa organ till den härliga gemenskap som just Kemisektionen är känd för. Målet är att alla ska känna sig välkomna och här ska det finnas något för alla!

Det är genom Valberedningen som en ansökan till en post i ett sektionsorgan går. Valberedningen tar emot och behandlar ansökan, intervjuar sökande och nominerar sedan kandidater till Sektionsmötet. Valberedningens arbete lägger grunden för de val som sedan görs av hela sektionen på ett Sektionsmöte (SM). Valberedningen nominerar, SM väljer!

En ny Valberedning bildas varje år. Du chansen att på ett kul sätt få en bra inblick i sektionen, lära känna folk från andra årskurser och tillsammans påverka sektionens framtid! Vill du läsa mer om hur Valberedningen fungerar så läs policydokumentet om hur de skall arbeta eller maila valord@k.kth.se.