SN

Studiemiljönämnden

Studiemiljönämnden fungerar som en brygga mellan studenter och undervisande personal på skolan och jobbar med studierelaterade frågor. Ni kan vända er till oss med alla frågor och funderingar som rör era studier på KTH. Tillsammans med Kansli CHE/BIO, där bland annat studievägledarna sitter, verkar vi ständigt för att förbättra studiemiljön på kemi- och bioskolan.

 

Studiemiljönämnden består av ett antal studenter som har olika poster och jobbar med studiefrågor på olika plan. Dessa är som följer; Studiemiljönämndens ordförande (SNOK), programansvariga studenter för kemi-, bio- och högskolestudenterna (PAS:ar), skolledningsrepresentanter och trygghetsombud (TryggO).

 

Vi i Studiemiljönämnden utvärderar kurserna och jobbar för att förbättra samt utveckla programmen. För civilingenjörsprogrammen sker detta främst genom länkmöten där studenter medverkar tillsammans med programansvarig student (PAS), lärare och programansvariga (PA). Skolledningsrepresentanterna för studenternas talan vid styrelsemöten där mer övergripande frågor som utbildningsplan, budget, läromål samt lärarfördelning i olika kurser diskuteras. SNOK leder Studiemiljönämnden och deltar bland annat vid anställning av ny personal. Problem med lokaler och skador samt om någon känner sig orättvist behandlad av t.ex. någon student, labassistent eller föreläsare på skolan hör till SkyddOs arbetsområde.

 

Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor och synpunkter angående undervisning och allt annat som hör studierna till. Mer information finner ni här: sn.kongligkemi.se

 

Studienämnden består av:

Studiemiljönämndens ordförande: Matilda Carlqvist, snok@k.kth.se

Programansvarig student för Bio: Emmie Pohjanen, pas-bio@k.kth.se

Programansvarig student för K: Paula Sommer, pas-k@k.kth.se

Programansvarig student för K-ing: Roberto Gac Verruga, pas-king@k.kth.se

Skolledningsrepresentant för K: Samuel Emilsson

Skolledningssrepresentant för Bio: Jenny Sjöström

Fakultetsrådsrepresentant för K: Astrid Wilsby, fakrep-k@k.kth.se

Fakultetsrådsrepresentant för Bio: David Jonsson, fakrep-bio@k.kth.se

Masterkoordinator: Vakant

TryggO: Karin Alexandersson Ros, tryggo@k.kth.se

SN1: