Styrelsen

$ektions$tyrelsen

Sektionsstyrelsen ($$) är det högsta verkställande organet på Kemisektionen. $$ sköter det fortlöpande arbetet på sektionen och är dess ansikte utåt. Fyra gånger per år kallar Talmanspresidiet till sektionsmöten (SM) då sektionens medlemmar samlas och gemensamt beslutar om Kemisektionens verksamhet och framtid. SM är ett utmärkt forum för att göra din röst hörd.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

styrelsen@k.kth.se

 

Gustav Aniander

Ordförande

ordf@k.kth.se

Tamara Patranika

Vice Ordförande

vordf@k.kth.se

Alfred Kedhammar

Sekreterare

sekr@k.kth.se

Elin Hedberg

Lokalansvarig

lokal@k.kth.se

Anna Tian

Kommunikationsansvarig

kommunikation@k.kth.se

Vivien Hjelm

Kassör

kassor@k.kth.se

Emelie Wistedt

Näringslivs- och Studiebevakningsansvarig

kuta@k.kth.se