Styrelsen

$ektions$tyrelsen

Sektionsstyrelsen ($$) är det högsta verkställande organet på Kemisektionen. $$ sköter det fortlöpande arbetet på sektionen och är dess ansikte utåt. Fyra gånger per år kallar $$ till sektionsmöten (SM) då sektionens medlemmar samlas och gemensamt beslutar om Kemisektionens verksamhet och framtid. SM är ett utmärkt forum för att göra din röst hörd.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

styrelsen@k.kth.se

 

Emma Ingo

Ordförande

ordf[at]k.kth.se

Johan Forsberg

Vice Ordförande

vordf[at]k.kth.se

Charlotte Karlsson

Sekreterare

sekr[at]k.kth.se

Stefan Berg

Lokalansvarig

lokal[at]k.kth.se

Henrik Lindquister

Kommunikationsansvarig

kommunikation[at]k.kth.se

Helena Klaesson

Näringslivsansvarig

kuta[at]k.kth.se

Emma Lundell

Studiebevakningsansvarig

kuta[at]k.kth.se