Sök Styrelsen!

Fyllnadsvalet för Styrelsen är öppet! Sökstopp är 9/6.

Sök genom att skicka en kort mail till styrelsen@k.kth.se där du skriver vem du är och varför du söker.

Kommentera