Val till SM5

Nu lyser vi de poster som blev vakanta från SM4. Posterna som nu går att söka är följande.

Vice ordförande i Styrelsen
Kassör +4 andra ledamöter i Styrelsen
Revisor (kalenderår)
Revisorssuppleant
INO
VIN
Direktör Krexet
Ekonomichef Krexet
Masterskoordinator
Två Vice ligandansvariga
Vice talman

Valen kommer att väljas på SM5 som är nästa fredag.

Skicka in din ansökan med referenser till valberedningen@k.kth.se senast tisdag den 16/5 kl 17:00

/Valberedningen 16/17

Kommentera